knižní novinky detailpraha: knihtisk, zbožnost, konfese v zemích koruny české doby poděbradské a jagellonské (colloquia mediaevalia pragensia 19)

Praha: Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské (Colloquia mediaevalia Pragensia 19)

Anotace:

Centrum medievistických studií Akademie věd ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, devatenáctý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Nejnovější svazek je věnován knihtisku doby poděbradské a jagellonské.

Celkem sedm příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční praxi utrakvistické i katolické konfese, s přihlédnutím k polemikám s Jednotou bratrskou a raně reformační publicistikou. Jejich sondy zostřují obraz utrakvismu, který si až do 20. let 16. století udržoval od tištěných novinek jistý odstup, na rozdíl od receptivnějšího prostředí katolické církve. (SK)

 

Kamil Boldan - Jan Hrdina (eds.), Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské, Colloquia mediaevalia Pragensia, 19. svazek, Centrum medievistických studií v nakladatelství Filosofia, Praha 2019, 208 stran, doporučená cena 190 Kč

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=540


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru