knižní novinky detailpraha: knižní kultura kláštera benediktinek u sv. jiří na pražském hradě (národní knihovna české republiky)

Praha: Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě (Národní knihovna České republiky)

 

Anotace:

Národní knihovna České republiky vydala monografii „Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě“ specialistky na středověké rukopisy Renáty Modrákové.

Publikace mapuje knižní bohatství nejvýznamnějšího českého ženského kláštera. První část se týká dějin kláštera od jeho založení v sedmdesátých letech 10. století až po jeho zrušení v osmdesátých letech století osmnáctého. Náležitá pozornost je věnována každé doložené příslušnici konventu i dalším osobnostem, které se podílely na chodu kláštera či s klášterem spolupracovaly. Ve druhé části je popsána skladba klášterní knihovny a okolnosti vzniku rukopisů dochovaných zejména v současných sbírkách Národní knihovny České republiky. Teoretickou část doplňuje katalog rukopisů a několika tisků z bývalé klášterní knihovny. Publikace je v současnosti jediným moderním komplexním zpracováním kulturních dějin této významné středověké instituce. (SK)

Renáta Modráková, Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Národní knihovna České republiky, Praha 2022, 611 stran, doporučená cena 572 Kč

Obsah:

Předmluva

Metodologie

Vývoj studia středověkých skriptorií a knihoven zejména ženských klášterů

Dějiny benediktinek v Evropě

Benediktinky v Čechách

Dějiny kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Úřední aktivity kláštera

Rytmus každodenního života podle Řehole sv. Benedikta v souladu se svatojiřskými rukopisy

Sbor kanovníků

Knihovna

Písařská činnost v klášteře

Závěr

Katalog rukopisů

Seznam rukopisů

Seznam užitých pramenů

Resumé

Jmenný rejstřík

Místní rejstřík

Obsahový rejstřík

Obrazové přílohy

Internet:

https://text.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru