knižní novinky detailpraha: kolektivní monografie dílo knížat a králů z rodu přemyslovců (nln)

Praha: Kolektivní monografie Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny připravuje k vydání bohatě ilustrovanou monografii nazvanou „Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců“, která je dílem autorského kolektivu pod vedením profesora Jiřího Kuthana.

Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to Bořivoj, nejstarší historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, který nechal ve druhé polovině 9. století postavit první kostely na Levém Hradci a v prostoru pozdějšího Pražského hradu. Do řad světců z panovnického rodu vstoupila jeho manželka sv. Ludmila i jeho vnuk sv. Václav, jenž se stal patronem a nebeským ochráncem Čechů a celé české země. Přemyslovcům se podařilo vybudovat základy českého státu a upevnit jeho postavení v rámci tehdejší Evropy. Výrazem jejich postavení se stal též zisk královské hodnosti.

Dvůr českých knížat a králů byl nejen centrem panovnické moci, ale i významným kulturním centrem. Panovníci byli po staletí tradičně největšími zakladateli, stavebníky a objednavateli uměleckých děl, jejichž umělecká a estetická kvalita byly nástrojem vladařské reprezentace. Nejen architektura, ale i další umělecká díla se zásadním způsobem podílely na vytváření lesku a slávy panovnického majestátu. Dochované stavby a umělecká díla jsou tak významnými svědky minulosti českého státu a nositeli národní a kulturní identity.

(SK)

 

Jiří Kuthan a kolektiv, Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců, Nakladatelství Lidové noviny, Praga 2019, 832 stran, doporučená cena 1 699 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/dilo-knizat-kralu-z-rodu-premyslovcu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru