výstavy detailpraha: krásné madony z litého kamene v národní galerii praha

Praha: Krásné madony z litého kamene v Národní galerii Praha

Národní galerie Praha do 19. 4. 2020 nabízí v Klášteře sv. Anežky České malou, ale velmi zajímavou výstavu Krásné madony, která je věnována sochařství krásného stylu kolem roku 1400 a jeho technologii. Speciálním tématem jsou sochy vytvořené z litého kamene v oblasti Salcburku, jehož technika je v mnoha ohledech ještě tajemstvím.

Zatímco v Praze a v Čechách sochaři a zadavatelé děl dávali přednost mimořádně jemnému vápenci těženému v okolí Prahy, v Salcburku se vzhledem k nedostatku vhodného přírodního kamene vyráběla z mletého místního vápence umělá náhražka. Ve velkém množství pak v Salcburku vznikaly z tohoto umělého litého kamene Krásné madony, piety a světci. Jejich tvůrci často vycházeli z pražských typů a vzorů a zhotovili dnes velice rozptýlenou skupinu děl vysoké kvality.

Mezi nimi dominuje Madona z Hallstattu (viz obr), která patří k pokladům pražské Národní galerie a byla v souvislosti s přípravou výstavy podrobena důkladnému restaurátorskému průzkumu.

Výstava představuje kolem dvaceti stěžejních děl salcburského krásného stylu, z nichž některé byly objeveny teprve v posledních letech, některé jsou představeny vůbec poprvé, jiné jsou prvně prezentované společně s díly, která k nim mají nejblíže. V Čechách je takto početný soubor soch z litého kamene salcburské provenience vystaven vůbec poprvé. Uspořádání výstavy v prostorách galerijní expozice zároveň nabízí mimořádnou příležitost srovnání salcburských děl s díly krásného stylu z českých zemí.

Na společném projektu se podílí Muzeum hornictví a gotiky (Bergbau- und Gotikmuseum) v Leogangu a Národní galerie Praha ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Úřadem spolkového kancléře ve Vídni, dalšími muzei i církevními institucemi a soukromými sběrateli.

Krásné madony, Národní galerie Praha, Klášter sv. Anežky České, autoři konceptu: Ivo Hlobil (ÚDU Praha), Hermann Mayrhofer (Leogang), Štěpánka Chlumská (NGP), Marius Winzeler (NGP), do 19. 4. 2020, úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin

(SK)

Foto poskytla Národní galerie v rámci tiskového zpravodajství k výstavě

 

Internet:

https://www.ngprague.cz/exposition-detail/krasne-madony/

 

The exhibition Beautiful Madonnas (Convent of St. Agnes of Bohemia Prague) displays sometwenty major artworks in the Beautiful style of Salzburg type some of which were discovered only in the recent years. Some are presented for the first time, others are shown side by side with the works most closely related with them. Their charm and beauty, but also iconographic differences, seeming naturalness and stylization of these sculptures offer a rare aesthetic experience. The project is a product of cooperation of the Mining and Gothic Museum (Bergbau und Gotikmuseum) in Leogang, the National Gallery Prague, the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Chancellery of Austria in Vienna and other museums, religious institutions and private collectors.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru