časopisy detailpraha: latina, jazyk nejen ovidiův - hlavní téma lednového čísla časopisu dějiny a současnost 1/2018

Praha: Latina, jazyk nejen Ovidiův - hlavní téma lednového čísla časopisu Dějiny a současnost 1/2018

Anotace:

První letošní číslo jubilejního, čtyřicátého ročníku časopisu Dějiny a současnost, jenž vychází desetkrát ročně, je věnováno básníkovi Ovidiovi a latině, která má nejen při studiu historie své nezastupitelné místo. Lednové číslo bylo vybráno záměrně, protože téma připravili odborníci z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK k dvoutisícímu výročí úmrtí proslulého římského básníka, jenž zemřel buď roku 17, nebo 18 n. l.

Tématu jsou zasvěceny jako tradičně čtyři příspěvky, jejichž autoři se zamýšlejí nad úlohou latiny nejen v literatuře, ale i v historii. Na úvod je zařazen zajímavý chronologický přehled od nejstaršího dochovaného latinského nápisu ze 7. století před n. l. až po počátek 21. století, kdy latina už není povinná pro studenty historie, což je bezpochyby velká škoda. První text je věnován Ovidiovu „výročí“. Následující příspěvek pak přibližuje latinu před Ovidiem a po něm. Ovidiovo dílo žilo svým životem i ve středověku, kdy dosáhlo vrcholu své popularity ve 12. a 13. století a dokonce vznikaly i jeho nápodoby. Jeho díla se však nejen četla a napodobovala, ale některá (zejména Proměny) se stala i velkou inspirací pro výtvarné umělce, zejména pak v období baroka. Součástí hlavního tématu je i rozhovor s Danou Svobodovou, překladatelkou římské a středověké poezie.

Z ostatních příspěvků lednového vydání časopisu Dějiny a současnost určitě potěší všechny zájemce o středověk text „Lišák Renart. Lstivý šlechtic z lesní nory“ Martina Nejedlého.

 

Marek Zágora

 

Dějiny a současnost 1/2018, Latina, jazyk nejen Ovidiův. Básník a jeho proměny, 60 stran, cena 75 Kč

 

Texty hlavního tématu:

Martin Bažil, Výročí jako kenotaf. Dva tisíce let (možná) od Ovidiovy smrti

Lucie Pultrová, Od nářečí k jazyku elit. Latina před Ovidiem a po něm

Jan Kalivoda, Publius Ovidius Naso ve středověké kultuře. Od marginálií do středu zájmu a literárního dění

Radka Nokkala Miltová, Bible malířů. Ovidiovo dílo ve výtvarném umění

„Pustit se do toho úplně jinak…“ Rozhovor s překladatelkou Danou Svobodovou o hexametrech, křídlech inspirace a čtenářském vkusu

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/dejiny-soucasnost-012018-latina-jazyk-nejen-ovidiuv-basnik-jeho-promeny/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru