knižní novinky detailpraha: latinsko-české vydání legendy nascitur purpureus flos bruna z querfurtu (vyšehrad)

Praha: Latinsko-české vydání legendy Nascitur purpureus flos Bruna z Querfurtu (Vyšehrad)

Nakladatelství Vyšehrad připravilo nové latinsko-české vydání jedné z nejzásadnějších památek našich raně středověkých dějin, legendy „Nascitur purpureus flos Boemicis terris“ Bruna z Querfurtu, která přibližuje život sv. Vojtěcha z rodu Slavníkovců.

Autorkou zrcadlového překladu z latiny a poznámkového aparátu je klasická filoložka Marie Kyralová, autorem zasvěceného doslovu, v němž je legenda zasazena do širšího historického kontextu, je archeolog a historik profesor Jiří Sláma.

Svatý Vojtěch (Adalbert) (kolem 956-997), druhý pražský biskup, je nejen velice významnou postavou českých, ale i evropských dějin. Je dokonce považován za prvního českého Evropana, jenž se výrazným způsobem podílel na christianizaci Evropy druhé poloviny 10. století. Jednalo se o dobu, kdy křesťanství ještě nemělo v Evropě a také v Čechách dominantní postavení, což pražský biskup velice těžce nesl. I proto větší část svého života strávil v zahraničí a po vyvraždění Slavníkovců v roce 995 se do Čech už nikdy nevrátil. Rozhodl se šířit křesťanství mezi pohanskými Prusy a nakonec zemřel mučednickou smrtí.

Byl blízkým přítelem a rádcem císaře Oty III. Tehdejší duchovní elita, k níž patřil i Vojtěch, uvažovala společně s mladým císařem o obnově římského impéria, které by bylo založeno na křesťanských zásadách. Podle projektu měly Čechy, Polsko a Uhry získat arcibiskupství a jejich panovníci měli obdržet královský titul. Projekt ale nikdy nebyl uskutečněn, protože myšlenkově předběhl svou dobu. Byl to též císař, kdo začal jako první hovořit po Vojtěchově smrti o jeho svatořečení, dokonce založil první kostely se svatovojtěšským patrociniem.

Bruno z Querfurtu (asi 970-1009), Vojtěchův mladší současník, arcibiskup a misionář sepsal krátce po jeho smrti světcův životopis. Sám pocházel ze saského velmožského rodu a s Vojtěchem jej pojilo mnohem víc, než by se mohlo zdát. Stejně jako Vojtěch navštěvoval magdeburskou katedrální školu a roku 999 vstoupil do římského aventinského kláštera sv. Bonifáce a Alexia.

Vojtěch jej velice ovlivnil, a proto se rozhodl pro šíření křesťanství mezi pohany. Nejprve se vydal do Polska, pak Uher a přes jižní Rusko se vrátil zpět do Polska. Netušil tehdy, že podobně jako sv. Vojtěch zemře na misijní výpravě k pohanským Prusům.

Latinsky psaná legenda, nazvaná podle prvních slov „Nascitur purpureus flos Boemicis terris“ (Z českých zemí vykvetl nachový květ) patří spolu s nejstarší, tzv. Canapariovou legendou (Est locus in partibus Germanie), mezi nejvýznamnější vojtěšské legendy. U Canapariovy se dnes předpokládá, že jejím autorem byl ve skutečnosti lutyšský biskup Notker.

Text Brunovy legendy, která se dochovala v celkem osmi rukopisech, vyniká svými literárními kvalitami a také autentičností a originalitou. Autor se setkal s řadou osob, které Vojtěcha osobně znaly, a čerpal z jejich vyprávění. Dokonce se nebál překračovat úzce vymezené žánrové hranice a svého hrdinu na rozdíl od většiny legend zcela neidealizuje. Velkým kladem jeho textu je rovněž fakt, že přináší i zajímavé pohledy na politickou situaci v Říši za vlády otonské dynastie.

Všem zájemcům se tak dostává do ruky kvalitní překlad jednoho ze stěžejních děl našeho raného středověku. Publikace se svým významem může zařadit po bok známého vydání „Kristiánovy legendy“ v překladu Jaroslava Ludvíkovského z roku 1978, které tehdy vydalo rovněž nakladatelství Vyšehrad. Druhé vydání pak následovalo v roce 2012.

 

Marek Zágora

 

Bruno z Querfurtu, Život svatého Vojtěcha. Legenda Nascitur purpureus flos, Vyšehrad, Praha 2017, 128 stran, doporučená cena 248 Kč

 

Internet:

http://www.ivysehrad.cz/kniha/zivot-svateho-vojtecha/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru