časopisy detailpraha: mediaevalia historica bohemica 20/1

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 20/1

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal nový svazek 20/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně.

Nejnovější číslo – 20/1 - je koncipováno odlišně než předchozí svazky, které tradičně obsahují oddíl STUDIE, který přináší původní recenzované vědecké statě, a část LITERATURA s anotacemi a recenzemi. Obsah téměř třistastránkového svazku je věnován středověkým narativním pramenům (kronikám a análům).

 

Marek Zágora

 

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1, Historický ústav AV ČR, Praha 2017, 290 stran, cena na stránkách Historického ústavu 145 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/mediaevalia/cislo-20-1.ep/

 

Obsah:

Marie Bláhová, Cisterciáci a historická kultura ve středověku

Dana Dvořáčková-Malá, Angažované vyprávění. Narativní strategie literárně-historických děl na přelomu 13. a 14. století

Kateřina Charvátová, Ota Durynský, zbraslavský opat a kronikář

Anna Pumprová, Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene

Robert Antonín, Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století

Lenka Bobková, Výtah z českých dějin v Žitavské kronice Jana z Gubenu

Vojtěch Bažant, Kronikář ve svém díle. Problematika autora a vypravěče

Petr Čornej, Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku

Jan Petrásek, České dějiny ve světle strategie vyprávění Annales Jana Długosze

Štěpán Šimek, K „dialogu“ mezi středověkými (a raně novověkými) kronikáři. Na příkladu staročeské kroniky Martimiani

Alena M. Černá, Kronikářovy emoce


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru