časopisy detailpraha: mediaevalia historica bohemica 23/1 a 23/2 (historický ústav av čr)

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 23/1 a 23/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal dva nejnovější svazky (23/1/2020 a 23/2/2020) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně.

Poslední dvě čísla jsou koncipována tradičně. První oddíl nazvaný STUDIE přináší původní recenzované vědecké statě. Druhý hlavní oddíl LITERATURA nabízí recenze a anotace. (SK)

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 23, č. 1, Historický ústav, Praha 2020 (ve skutečnosti 2021), 140 stran, doporučená cena 100 Kč

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 23, č. 2, Historický ústav, Praha 2020 (ve skutečnosti 2021), 154 stran, doporučená cena 145 Kč

Obsah čísla 23/1:

I. Studie

Ludmila Luňáková, Počátky klášterního dějepisectví v přemyslovských zemích. Díla. Čas. Svátky a veřejné události

Josef Žemlička, Emfyteuze, nájmy a propůjčování jako hrozba církevním majetkům

Adam Pálka, Přijímání maličkých jako třecí plocha mezi utrakvisty a katolíky po roce 1436

II. Diskuze, názory a inspirace

Několik poznámek k recenzi Martina Juřičky otištěné v předchozím čísle MHB 22/2, 2019

(Jiří Jurok)

III. Literatura

Ivo ŠTEFAN, Čí je ta krajina? Rozhovory s Janem Klápště o středověku i našem svět, Praha 2019 (Ludmila Luňáková)

Pavel DRNOVSKÝ, Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie, Červený Kostelec, 2018 (Josef Šrámek)

Božena KOPIČKOVÁ, Česká královna Žofie. Ve znamení kalicha a kříže, Praha 2018 (Lukáš M. Vytlačil)

Christofer HERRMANN, Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg, Konzeption, Bau und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400, (Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege 17), Petersberg 2019 (František Záruba)

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu. Milada Homolková a Andrea Svobodová (edd.). Autoři kapitol: Michal Dragoun a Milada Homolková. Edici zpracovaly Milada Homolková, Zuzana Lukšová, Andrea Svobodová

a Kateřina Voleková za spolupráce Michala Dragouna, Praha, 2018 (Jaroslav Boubín)

Obsah čísla 23/2:

I. Studie

Robert Vlk, Elisabeth, quae publicam rem Boemiae plus quam vir regebat. Alžběta uherská,

kněžna česká

Gabriela Dykastová, Vzestup a pád Beneše ze Cvilína

Jakub Novák, Sídlištní struktura šternberského panství ve 14. století

David Radek, Kdo byl Bolek Opavský? Několik poznámek k tzv. Výpovědi krále Jana

II. Literatura

Martin NODL – František ŠMAHEL (eds.), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha 2019 (Ludmila Luňáková)

Lenka Bobková, Jan Lucemburský. Otec slavného syna, Praha 2018 (Dana Dvořáčková-Malá)

Vladislav RAZÍM, Středověká opevnění českých měst 2.1. Katalog Čechy B–O; 2.2. Katalog Čechy P–Ž, Praha 2020 (Robert Šimůnek)

Internet:

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/mediaevalia-historica-bohemica/401-mediaevalia-historica-bohemica-231.html

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/mediaevalia-historica-bohemica/425-mediaevalia-historica-bohemica-232.html

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru