knižní novinky detailpraha: móda v časech kříže a kalicha – podnětná sonda do oděvní kultury v českých zemích 14. a 15. století (národní památkový ústav)

Praha: Móda v časech kříže a kalicha – podnětná sonda do oděvní kultury v českých zemích 14. a 15. století (Národní památkový ústav)

Národní památkový ústav vydal již několik zajímavých publikací o dějinách odívání. Často se jednalo o sborníky z konferencí, které se věnovaly módě a odívání ve vybraných obdobích. V roce 2016, kdy jsme si připomínali sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., se např. konala specializovaná konference, jejímž výsledkem byl o rok později vydaný sborník nazvaný „Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské“.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze vydal nedávno zajímavou, reprezentativní publikaci o odívání období pozdního středověku, kdy byly položeny základy módy. Autorkou knihy „Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století“ je Alena Nachtmannová, která se dějinám odívání věnuje již řadu let.

Je více než jasné, že hlavní téma práce je velice široké, takže některé otázky jsou pouze naznačeny, případně zmíněny jen krátce (např. oděv lidí na okraji společnosti). Menší pozornost je věnována i oděvu duchovních, který by si jistě zasloužil samostatnou monografii. Podobně v knize nenajdeme střihy dobových oděvů, což ale ve výsledku vůbec nevadí.

V úvodní části přibližuje autorka vývoj oděvu ve sledovaném období, ale samozřejmé jsou i časové přesahy. Významná je následující kapitola, zasvěcená barvám a zdobení oděvu, protože oděv byl velice důležitou součástí symbolického světa středověku. O mnohém vypovídají i používané základní materiály a látky z nich zhotovené.

Největší pozornost je samozřejmě vymezena skladbě mužského a ženského šatníku. Sledované období je dobou, kdy vznikl střih kopírující tvary lidské postavy, což byla velká změna ve způsobu konstruování oděvu. Díky tomu začal oděv zdůrazňovat krásu lidského těla a také jeho individualitu. Došlo k nebývalému rozvoji krejčovského umění, jež umožnilo rychlejší proměny oděvu i vznik zcela nových oděvních součástí. Jak již bylo uvedeno, byly zároveň položeny základy módy, hlavně pak v její hravosti a frivolnosti, změnilo se též vnímání lidského těla a jeho krásy.

Nejprve je čtenář seznámen slovem i obrazem se spodním prádlem, o němž se tolikrát diskutovalo, zda ho středověk jako takové vůbec znal. Další část je věnována základnímu oděvu, jehož nejdůležitější součástí byla pro muže i ženy sukně, přičemž se pod tímto názvem skrývaly různé druhy a varianty oděvu. Třetí významnou součástí odívání byl svrchní oděv, kterým byly různé pláště. Oděv by ale nebyl úplný bez pokrývek hlavy a obuvi. Nechybí ani pasáže o úpravě vlasů a vousů. Jedna celá kapitola je zasvěcena i módním doplňkům, např. různým pásům, váčkům, rukavicím nebo sponám.

Na základě podrobného studia dochovaných písemných pramenů různé povahy a také pramenů vizuálních sleduje autorka nejen vývoj módy a odívání, ale i vztah středověkého člověka k oděvu a tělesné kráse. V centru její pozornosti stojí nejvíce postižitelné prostředí královského dvora a šlechty, kde se vytvářely jak módní a estetické vzory, tak i dobová etiketa. Všímá si, i když jen „v menší míře“, také prostředí duchovenstva a odívání měšťanů, venkovanů nebo lidí na okraji společnosti.

Velkým kladem publikace je její úžasný barevný obrazový doprovod, který čítá více než dvě stě položek. Reprodukce dochovaných uměleckých děl (převážně děl knižní, nástěnné a deskové malby, která se nacházejí u nás i v zahraničí), zde ale nejsou jen pouhou ilustrací. Naopak s nimi autorka aktivně pracuje. Jsou pro ni velice významným pramenem nejen k poznání vzhledu a střihu oděvu, ale i ke zkoumání dobového vkusu a estetik.

Po stránce grafické krásná a zároveň velice podnětná monografie „Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století“ je určena jak odborníkům, tak i široké veřejnosti.

 

Marek Zágora

 

Alena Nachtmannová, Móda v časech kříže a kalicha. Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století, Národní památkový ústav - ÚOP středních Čech, Praha 2019, 304 stran, doporučená cena 899 Kč, v pražské prodejně Národního památkového ústavu 600 Kč

 

Obsah:

Úvod

Vývoj oděvu ve 14. a 15. století

Barvy a zdobení oděvu

Látky, jejich výroba a zpracování

Skladba mužského a ženského šatníku

Úprava vlasů, vousů a pokrývky hlavy

Obuv mužů i žen

Módní doplňky – pásy, váčky a tobolky, rukavice, knoflíky a spony

Král, dvořané, rytíři a dámy

Oděv kněží

Odívání ve městech

Venkov

Lidé na okraji společnosti

Závěrem

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/51203-moda-v-casech-krize-a-kalicha-odevni-kultura-v-ceskych-zemich-14-a-15-stoleti

 

K publikaci Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-odev-a-textil-v-zivote-cloveka-doby-lucemburske-narodni-pamatkovy-ustav/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru