knižní novinky detailpraha: monografie díla malíře jana smetany, další luxusní svazek z edice m (academia, galerie kodl, kunsthalle praha)

Praha: Monografie díla malíře Jana Smetany, další luxusní svazek z edice m (Academia, Galerie Kodl, Kunsthalle Praha)

Nakladatelství Academia v roce 2020 uvedlo v život novou edici m, zaměřenou na odborné monografické publikace věnované významným i dosud méně známým českým výtvarným osobnostem 20. a 21. století. Knihy, reprezentativně vybavené mnoha barevnými reprodukcemi vychází v koedici s Kunsthalle Praha a s Galerií Kodl.

První díl edice napsal Roman Prahl a byl věnován Antonínu Chittussimu, významnému českému krajináři. Druhý svazek přiblížil zájemcům tvorbu malíře a ilustrátora Teodora Rotrekla a připravil ho Tomáš Pospiszyl. Nejnovější, třetí kniha je věnována malíři Janu Smetanovi a zhodnocení jeho díla se fundovaně ujala historička umění Eva Neumannová, bývalá pracovnice pražské Národní galerie.

Malíř a profesor Akademie výtvarných umění v Praze Jan Smetana (1918–1998) začal svoji malířskou pouť jako člen Skupiny 42. Sdružení malířů, založené v roce 1942, se v obrazech a kresbách soustředilo na téma města, městskou krajinu a městský způsob života, speciálně pak především na periferii. Program výrazně ovlivnil teoretik Jindřich Chalupecký svým esejem Svět, v němž žijeme. Smetana tehdy tvořil městské scenérie, které náleží k tomu nejlepšímu v českém umění 40. let 20. století. Svoji první samostatnou výstavu upořádal v roce 1948 v Topičově salonu v Praze.

Později tíhl Jan Smetana výrazně k abstrakci, východiskem mu však byla vždy rozmanitost přírody, jejíž tvary pojímal jako svého druhu hudební básně. Používal při tom velmi charakteristickou kontrastní barevnost, často doplněnou černou kresbou ohraničující barevné tvary. Kompozice také prostupují výtvarné metafory a symboly.

Eva Neumannová pečlivě sleduje vývoj Smetanovy malířské tvorby v souvislostech s dobovou estetikou a také s dobovou společenskou situací. Výrazně se také dotýká událostí na pražské Akademii výtvarných umění, kde Smetana po mnoho let působil. Mezi jeho žáky patřil třeba Ivan Bukovský, Vladimír Kokolia, Ivan Komárek, Richard Konvička, Antonín Kroča nebo Jiří Novosad.

Smetana byl malíř-intelektuál, který měl vše velmi promyšlené a vždy pracoval s hlubokou znalostí odkazu dějin moderního umění. Zejména ho v tomto ohledu zajímalo francouzské malířství, počínaje Pierrem Bonnardem a konče Georgesem Braquem. Zajímavé jsou postřehy Evy Neumanové (doložené i v deníkových záznamech), jak Smetanu v pozdní tvorbě ovlivňovali a inspirovali malíři o generaci mladší, jako byl třeba Ivan Ouhel.

Autorka při zpracování textu vycházela z analýzy Smetanova díla v českých galeriích, v rodině autora i v soukromých sbírkách, dále z malířových deníků uložených v archivu Národní galerie v Praze i ze vzpomínek studentů. Čtivě napsaný text doplňuje bohatá fotografická dokumentace Smetanova života, detailní životopisná data, podrobný seznam jeho výstav a velmi obsáhlá bibliografie.

Důležitou a mimořádně záslužnou součást publikace tvoří výběrový soupis díla zahrnující šest set položek. Katalog se týká obrazů a grafik, přináší základní údaje o díle a jeho malou, ale kvalitní barevnou reprodukci. Výrazně se na pořízení reprodukcí podíleli pracovníci Galerie Kodl. Katalog tvorby bude významný zdroj poznání pro další historiky umění, ale také pro obchodníky s uměním i pro mezinárodní aukční trh.

Peter Kováč

 

Eva Neumannová, Jan Smetana, nakladatelství Academia, Praha 2024, 344 stran, anglické a německé resumé, doporučená cena 2200 Kč (v Academii 1760 Kč)

 

Internet:

https://www.academia.cz/knihy?id=2987

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru