knižní novinky detailpraha: monografie kunhuta. královská dcera a svatojiřská abatyše (národní knihovna čr)

Praha: Monografie Kunhuta. Královská dcera a svatojiřská abatyše (Národní knihovna ČR)

Anotace:

Národní knihovna České republiky vydala monografii „Kunhuta. Královská dcera a svatojiřská abatyše“ Renáty Modrákové, specialistky na středověké rukopisy z fondů Národní knihovny ČR.

Publikace je věnována Kunhutě (1265–1321), prvorozené dceři českého krále Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, jedné z výjimečných žen své doby. Autorka představuje nejen Kunhutin život, jenž nebyl spjat pouze se životem v klášteře, ale také unikátní soubor jejích rukopisů, jež se po její smrti staly součástí knihovny kláštera benediktinek u sv. Jiří.

Dochované rukopisy jsou pro ni nejdůležitějším pramenem poznání, vypovídají jak o Kunhutině životě, tak i o jejích idejích a myšlenkovém světě. Renáta Modráková sleduje vznik všech rukopisů, rozebírá je po obsahové, umělecké i kulturní stránce. Snaží se také najít zdroje Kunhutina kulturního angažmá a kulturní vlivy, které ji nejvíce ovlivnily.

Značnou pozornost věnuje rovněž jejímu odkazu a recepci nejen v mladších klášterních dějinách, ale též v dějinách českých zemí. (SK)

 

Renáta Modráková, Kunhuta: královská dcera a svatojiřská abatyše, Národní knihovna ČR, Praha 2023 (ve skutečnosti 2024), 203 stran, doporučená cena 200 Kč

 

Obsah:

PODĚKOVÁNÍ

ÚVOD

Prameny

KUNHUTA JAKO KRÁLOVSKÁ DCERA, SESTRA A BUDOUCÍ NEVĚSTA

KUNHUTA JAKO KLARISKA

KUNHUTA JAKO MAZOVSKÁ VÉVODKYNĚ

KUNHUTINO INTERMEZZO

KUNHUTA JAKO ABATYŠE

Okolnosti zvolení

Starší dějiny kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě

Odkazy předcházejících abatyší

Úřad abatyše

Sbor kanovníků

Rytmus Kunhutina každodenního života

Vzdělání a vzdělávání ve svatojiřském klášteře

Svatojiřská knihovna před Kunhutiným nástupem

Svatojiřské skriptorium

Kunhutina knihovna

Rozbor jednotlivých rukopisů

Rukopisy určené přímo pro Kunhutu

Rukopisy určené pro konvent

Kunhuta jako mecenáška

Běh dějin v době Kunhutina úřadování

Kunhuta a velikonoční hry

Kunhuta a svatoludmilský kult

Kunhuta a přemyslovský kult

Kunhutina smrt

KUNHUTIN ODKAZ

Kunhutiny nástupkyně

Kunhutiny nástupkyně ve sporu

Dějiny kláštera po Kunhutině smrti

Josefínské reformy a zrušení kláštera

Kunhuta v moderních dějinách

ZÁVĚR

RESUMÉ

BIBLIOGRAFIE

REJSTŘÍK

 

Internet:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#kunhuta

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru