archiv detailpraha: národní galerie představuje první rozsáhlou retrospektivu malíře františka kupky po třiceti letech

Praha: Národní galerie představuje první rozsáhlou retrospektivu malíře Františka Kupky po třiceti letech

Anotace NG

Od 7. září Valdštejnská jízdárna hostí rozsáhlou retrospektivní výstavu děl Františka Kupky, průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby a jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec. Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux, Centre Pompidou a finskou národní galerií.

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

Výstava představuje dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. „Výstava je po téměř třiceti letech pokusem o ucelenou retrospektivu, zahrnující všechny aspekty Kupkovy tvorby. Prezentuje zásadní díla z muzejních i soukromých sbírek z celého světa. Vedle děl ze sbírek Národní galerie jsou k vidění četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny,“ uvádí kurátorka výstavy Anna Pravdová.

František Kupka pocházel z Opočna, ale převážnou část života strávil ve Francii. V Čechách byl zprvu znám především jako nelítostný karikaturista, většího uznání své volné tvorby se dočkal až v roce 1946, kdy mu Spolek výtvarných umělců Mánes uspořádal retrospektivní výstavu.

„Originalita Kupkova díla netkví pouze v odmítnutí tradičního zobrazování. Své kořeny má ve vídeňském symbolismu, obohaceném o duchovní a filozofické dědictví střední Evropy. To vše Kupka doplnil zájmem o nejnovější vědecké objevy, studium kosmu a v neposlední řadě i pozorování zákonitostí přírody a organického světa,“ popisuje Anna Pravdová.

U zrodu myšlenky uspořádat výstavu stály dvě instituce, které se mohou pyšnit nejbohatšími kolekcemi Kupkovy tvorby – Národní galerie Praha a Musée national d’art moderne – Centre Pompidou v Paříži. Díky zaštítění projektu francouzskou Réunion des musées nationaux výstava putovala z Paříže do Prahy a následně se přesune do finských Helsinek, kde ji bude hostit Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery. V Paříži sklidila výstava nebývalý úspěch a navštívilo ji na 230 tisíc diváků.

Výstava, která bude ve Valdštejnské jízdárně probíhat od 7. září do 20. ledna, bude přístupná každý den včetně pondělí od 10 do 18 hodin, každou středu navíc až do 20 hodin. Středeční prodlouženou otevírací dobu zavádí Národní galerie od září do všech svých budov. K výstavě František Kupka 1871–1957 vydává Národní galerie také rozsáhlý bohatě ilustrovaný katalog s texty českých i zahraničních odborníků v českém a anglickém jazyce. Doprovodný program tentokrát vedle tradičních komentovaných prohlídek nebo aktivit pro rodiny s dětmi zahrnuje speciální cyklus přednášek pořádaných ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou a Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery.

 

František Kupka 1871–1957, Valdštejnská jízdárna, 7. 9. 2018 – 20. 1. 2019, kurátoři: Anna Pravdová, Brigitte Léal, Pierre Brullé, Markéta Theinhardt, Anna-Maria von Bonsdorff, denně 10–18 h & středa 10–20 h.

https://www.ngprague.cz/exposition-detail/frantisek-kupka-1871-1957/

 

The National Gallery Prague is preparing a retrospective of the work of František Kupka 1871–1957 in collaboration with the French Reunion de musées nationaux – Grand Palais and Ateneum Art Museum in Helsinki, Finland.

The exhibition will show Kupka’s entire oeuvre, from his early works of the 1890s to his abstract artworks of the 1950s. Owing to cooperation with the French partner, a unique collection of oil paintings, works on paper, prints and documentary material could be assembled, and will be presented in the Grand Palais in Paris in spring 2018, then in the National Gallery in Prague in autumn 2019 (in an altered form) and then the Ateneum Art Museum in Helsinki in spring 2019. The Prague exhibition will show artworks from the National Gallery in Prague as well as the Centre Pompidou in Paris, the Guggenheim Museum in New York and the Albertina Museum in Vienna.

The chronological exhibition will be divided by theme to allow the viewer to follow the artist’s path from symbolism to abstraction (of which Kupka was an originator). The retrospective will focus on Kupka’s symbolist paintings, first expressionist portraits, path to abstract art, colour verticals, vocabulary of forms and colours, machinism and geometric abstraction. The many artworks on paper will show Kupka as a satirical draughtsman and brilliant illustrator, an artist interested in philosophy, Greek and Roman art, religion and science.

Exhibition organized by the National Gallery Prague, the Réunion des musées nationaux – Grand Palais, the Centre Pompidou and the Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery.

 

https://www.ngprague.cz/en/exposition-detail/frantisek-kupka-1871-1957/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru