časopisy detailpraha: nejnovější svazek časopisu mediaevalia historica bohemica 19/2

Praha: Nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 19/2

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal nedávno nový svazek (19/2) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně.

Každé číslo je rozděleno do dvou tematických částí: STUDIE, tato část přináší původní recenzované vědecké statě, a LITERATURA s anotacemi a recenzemi. Příležitostně jsou hlavní části doplňovány sekcemi „Diskuse, názory a inspirace“ a „Kronika“.

 

Marek Zágora

 

Mediaevalia Historica Bohemica 19/2, Historický ústav AV ČR, Praha 2016, 170 stran, cena na stránkách Historického ústavu 145 Kč

 

Obsah:

I. Studie

Jakub Razim, Životní úroveň na dvoře tyrolských Menhartovců. Příspěvek k poznání středověkých účetních pramenů

Gabriela Blažková – Jan Frolík- Josef Matiášek, Vladislavský sál pražského hradu ve světle nových nálezů. Příspěvek k dějinám každodennosti pozdního středověku a raného novověku

Zdeňka Měchurová, Drobná středověká plastika na Moravě. Příspěvek k tématu archeologie a hračky

František Záruba, Aula Magna. Velký sál královských hradů v předhusitských Čechách

Bożena Czwojdrak, Życie codzienne i odświętne na dworze Władysława Jagiełły

 

II. Literatura

Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld (Hg.), Petrsberg 2015 (František Záruba)

Jaroslav POLÁCH, Páni z Krumlova. Rod Záviše z Falkenštejna, České Budějovice 2014 (Zlata Gersdorfová, Karel Maráz)

Dominik Budský, Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo, Praha 2016 (Eva Doležalová)

Karel MLATEČEK, Rytíři z Lulče a jejich přátelé, Brno – Slavkov u Brna 2014 (Stanislav Vohryzek)

Patronat artystyczny Jagiellonów, red. M. Walczak, P. Węcowski w: Studia Jagiellonica, t. 1, red. M. Koczerska, M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru