knižní novinky detailpraha: někdy dojde k zvláštním věcem… pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky (edice medium)

Praha: Někdy dojde k zvláštním věcem… Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky (edice Medium)

Anotace:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta vydala jako sedmý svazek ediční řady Medium knihu nazvanou „Někdy dojde k zvláštním věcem… Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky“, která přináší překlad celkem pěti velice zajímavých a podnětných textů, které jsou doplněny dvěma zasvěcenými studiemi. Medium je edice překladů středověkých děl, která zpřístupňuje v kvalitních překladech široké rozpětí středověkých textů. Jednotlivé svazky řady reprezentují mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury.

Rytíř, kterého jeho milenka přesvědčí, že by byl ženám ve skutečnosti daleko milejší, kdyby se vykastroval. Poutník do Svaté země, který se rozhodne vzít vážně výrok, že jeho srdce patří jeho milé, a dotáhne ho až do brutálně naturalistického konce. Žena, jež diskutuje s vlastním ohanbím o tom, co že vlastně muže na ženách přitahuje, a odhodlá se věci přijít na kloub vskutku neobvyklým pokusem. Nevěrná manželka, která se v převleku za muže pokouší přemluvit svého manžela k homosexuálnímu spojení. To jsou hlavní hrdinové jednotlivých textů.

Kromobyčejné produktivní (a v Čechách prakticky neznámý) žánr středohornoněmeckých veršovaných novel, kvetoucí mezi 13. a 15. stoletím, se podobných témat nebál, ba právě naopak. Jeho cílem nicméně nebylo vytvářet lacinou pornografii. V pozadí všech textů stojí otázka vztahu mezi ideálem lásky muže a ženy, její přizemní realitou a v neposlední rady i literárními konvencemi, které ideály (ale i prožívanou realitu) do značné míry utvářely a dodnes utváří. Přímočarost a odvaha, s níž byly středověké texty ochotny podobné otázky klást, však dohánějí jejich hrdiny do situací, jichž se moderní čtenář muže občas i zaleknout.

(SK)

 

Jiří Starý (ed.), Někdy dojde k zvláštním věcem… Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky, přeložil Jakub Vondra, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2022, 210 stran, doporučená cena 440 Kč

 

Obsah:

Jan K. Hon, Veršovaná novelistika německého středověku a dvorská kultura

Jakub Vondra – Jan K. Hon, Ediční poznámka

Mauricius z Kraúnu

Dietrich von der Glesse: Pás

Konrad von Würzburg: Pověst o srdci

Turnaj jeptišek

Růžový keř

Jan Dienstbier, Druhá tvář rytířské kultury a její obrazy

Internet:

https://books.ff.cuni.cz/nekdy-dojde-k-zvlastnim-vecem-pet-stredohornonemeckych-textu-o-strastech-dvorske-lasky/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru