archiv detailpraha: nenechte si ujít úžasný dokument na dvd o civilizaci starých keltů

Praha: Nenechte si ujít úžasný dokument na DVD o civilizaci starých Keltů

Dobytí a vyrabování proslulé Delfské věštírny v Řecku keltskými válečníky v roce 279 před Kristem chápal antický svět jako kulturní pohromu. Keltové byli pro antické historiky národem posedlým válkou, který holdoval boji se stejnou vášní jako dobrému jídlu či pití piva a s oblibou usekával hlavy svým nepřátelům a schovával si je jako trofeje. Při všech těchto hrůzách neopomněli tehdejší svědci připomenout i jeden malý detail, že totiž vůdce Keltů se v Delfách vysmíval sochám řeckých bohů, protože mu připadalo hodně podivné, že vypadají jako lidé. Pro tendejší vzdělance to musel být obzvláště zavrženíhodný projev barbara!

Francouzský badatel českého původu Venceslas Kruta v knize Die Anfänge Europas (Universum der Kunst, München 1993, s. 11) využil tuto historickou epizodu k tomu, aby na ní dokumentoval jak velký rozdíl dělí keltské umění od antické kultury. Řecký umělec se snažil o co nejideálnější podobu lidské tváře. Keltský umělec tvář zachytil jako masku, která se více podobá ornamentu odvozenému z divoké přírodní vegetace: touto metamorfózou ztělesňoval neustálé prolínání světa lidí a světa přírody. Podobnému záměru nejlépe vyhovovala díla spíše komornější a dekorativní, mající blíže k práci zlatníků a uměleckých kovářů. Mimochodem svět středověku v tomto ohledu přímo navázal na Kelty. Ve slavném Evangeliáři z Kells (Dublin), vzniklém kolem roku 800, najdeme fascinující svět keltských ornamentů i dekorativně stylizovaných lidských postav a zvířat, který zdobí všech 680 stránek vzácného rukopisu.

V roce 1991 se v italských Benátkách uskutečnila za kurátorství Venceslase Kruty velká mezinárodní výstava o Keltech a jejich fascinující kultuře, která rozpoutala celosvětový zájem o tuto úžasnou a stále ještě hodně záhadnou starověkou civilizaci. Na obálce katalogu i na plakátech se tehdy objevila vzácná památka pocházející z Brna - Maloměřic, cenné bronzové kování s maskovitým motivem, a také další exponáty na výstavě dokládaly mimořádnou úroveň keltské společnosti žijící kdysi na našem území. Nové renomé Keltů, kteří dali naší zemi název Bohemia, mj. vedlo ke vzniku velkolepého britského dokumentárního seriálu, který se v květnu a červnu objevil i na českých novinových stáncích jako finančně dostupné DVD (2x 49 korun), které na trh přinesla firma Filmexport. Jde o jeden z nejúžasnějších historických a archeologických seriálů, který byl kdy o Keltech natočen.

PhDr. Peter Kováč

 

KELTOVÉ I a II (The Celts), dokument VB, 2000, český dabing, producenti: Cenwyn Edwards, John Alick Macpherson, scénář: Caryl Ebenezer, J. Mervyn Williams, hudba: Karl Jenkins

 

1. DÍL: NA POČÁTKU, 52 min.

Kdo byli Keltové? Odkud přišli? Čím je jejich kultura tak výlučná? Kolébkou Keltů je střední Evropa, kde byly odhaleny pozůstatky datující se od období 800 let před n. 1., v oblasti solných dolů a pohřebišť v okolí vesnice Hallstatt v Rakousku.

 

2. DÍL: PORAŽENÍ HRDINOVÉ, 52 min.

V roce 1857 došlo k objevení starověkých artefaktů na břehu jezera Neuchatel ve Švýcarsku. Keltská kultura se rozprostírala na rozsáhlém území od Anatolie k Iberskému poloostrovu, od Středozemního po Severní moře. Po roce 400 před n. 1. vyrazily keltské kmeny přes Alpy a zaútočily na Řím a Delfy. Musely se postavit Římskému impériu a úpadek keltských národů byl započat.

 

3. DÍL: POSVÁTNÉ HÁJE, 52 min.

Keltské chápání jejich vlastního světa, podoba jejich božstev, jejich kněží, lidské oběti, posvátné háje a přírodní chrámy, to vše jsou atributy spojené s keltským náboženstvím. Mnoho ze svátků slavených v západní civilizaci a láska k poezii, ke slovu a hudbě je to, co spojuje keltské národy s jejich potomky.

 

4. DÍL: OD KAMELOTU KE KRISTU, 51 min.

V době zániku Římského impéria se vynořují nové cizí kultury Sasů, Anglů a Franků. Tyto národy se stávají nepřáteli Keltů. Artušovi se podařilo postup Anglo-Sasů odrazit. Schopnost přežití keltského náboženství ve spojení s prezentací křesťanské víry, zrodila některé z největších misionářů katolického křesťanství.

 

5. DÍL: LEGENDY A SKUTEČNOST, 51 min.

Roku 1066 přišli Normané. Keltové byli vystaveni feudálnímu systému a nastaly změny ve vlastnictví půdy a v zákonech. Básnickým převyprávěním starých keltských legend vznikají literární díla evropského starověku (např. o králi Artušovi). Od 11.stol. byli keltské národy pohlcovány Anglií a Francií. Roku 1801 bylo Irsko začleněno do Spojeného království.

 

6. DÍL: PÍSEŇ SMRTI, 50 min.

Termín "Kelt" se poprvé objevil v roce 1707, kdy došlo ke sjednocení Skotska s Anglií. Kdekoli, kde se Keltové usadili, vždy byli vystavováni dvěma konfliktním silám, a to být absorbování, nebo si za krvavých obětí podržet vlastní identitu. Budoucnost Keltů se odehrává v záhadném světě, jako jsou oni sami.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru