knižní novinky detailpraha: očím na odiv – o dekoraci českých gotických obrazů (národní galerie praha)

Praha: Očím na odiv – o dekoraci českých gotických obrazů (Národní galerie Praha)

This art-historical monograph is the sequel to the book What the Eyes Cannot See. It is the first publication of its kind to explore decorative techniques in Bohemian medieval art. It draws on information gathered during an ambitious interdisciplinary project focused on historical techniques in Bohemian Gothic art from the collection of the National Gallery Prague, including long-term loans. The research results and interpretation of specialized analyses are divided into chapters addressing the themes that also appear in the catalogue, which includes almost fifty paintings and sculptures. The publication focuses on materials, techniques, metal covering and pressed or embossed decoration. The introductory studies examine aspects of workshop practice, material composition of individual patterns and decorative schemes. The texts are accompanied by tables and a wealth of photodocumentation. Czech and English edition!

 

V roce 2017 vydala pražská Národní galerie knihu Očím skryté. Díky velmi bohaté dokumentaci se obdivovatelé českých gotických obrazů mohli podívat pod povrch malby a objevit dosud neznámé a nikdy neviděné kresby Třeboňského mistra, mistra Teodorika nebo Litoměřického mistra. Nyní ve stejné úpravě vychází publikace Očím na odiv, která je věnována rafinované dekorativní úpravě povrchu deskových gotických obrazů ze sbírek Národní galerie Praha v Anežském klášteře.

Kniha je to z hlediska bohemikálních památek neméně objevná. Divák totiž většinou na obrazech pozoruje tvář Panny Marie, obdivuje malého Krista nebo sleduje biblický příběh, ale málokdy vědomě vnímá, jak středověký malíř obraz pečlivě doplňoval dekorem a zlacením, což mělo výrazně obohatit strukturu malby. Šlo o snahu vytvořit z deskového obrazu kultovní předmět nevšední nadpozemské krásy.

Technologie je z tohoto hlediska velmi důležitá. Slovo ars ve středověku znamenalo nejen estetickou hodnotu, ale také technickou dokonalost. Kromě obrazů je v katalogu pozornost věnována i polychromii a zlacení dřevěných pozdně gotických plastik.

Kniha je výsledkem mezioborového bádání. Základem je technologická analýza uměleckých děl, na které se společně podíleli historikové umění a restaurátoři. Na úvodní stati navazuje katalog věnovaný 45 konkrétním malbám počínaje deskami Mistra vyšebrodského oltáře a konče dílem už renesančního Monogramisty IW.

Radka Šefců se v úvodní studii věnuje použití zlata a stříbra v dílenské praxi středověkého malíře. Adam Pokorný se pak soustředí na raženou výzdobu. Ohledně této techniky punců prováděných na obrazech kovovým razidlem patří významné místo v bádání českému historikovi umění a restaurátorovi Mojmíru S. Frintovi, který v roce 1998 vydal svoje mimořádné dílo o používání punců ve středověké deskové malbě Punched decoration. Pokorný na tato jeho bádání systematicky navazuje.

Jan Klípa se zabývá plastickou výzdobou obrazů mistra Theodorika a Radka Šefců a Štěpánka Chlumská detailně popisují techniku cínovaného reliéfu, kdy iluze skutečné tkaniny na oděvu postav nebo draperii v pozadí bylo docíleno reliéfem vytvořeným pomocí cínové fólie vtlačené do formy. Technika se někdy nazývá také pressbrokát neboli tlačený brokát.

S tím souvisí také problematika, jak se „výtvarné reprodukce“ dobové luxusní módní látky objevují v deskových obrazech od 13 do 15. století, jak to třeba na italských malbách nebo severských pozdně gotických dílech dokumentoval katalog Brocarts célestes výstavy v Avignonu (1997) nebo kniha Lisy Monnas Merchants, Princes and Painters: Silk Fabrics in Italian and Northern Paintings, 1300-1550.

Od doby, kdy se pod vedením Antonína Matějčka a později Jaroslava Pešiny připravoval kompletní katalog české deskové malby doby gotiky a rané renesance, nebylo s výjimkou restaurování a výstavy mistra Theodorika provedeno pečlivější bádání, týkající se obrazů, které v mnoha případech patří k tomu nejcennějšímu dědictví, kterým umělci působící v Čechách přispěli do dějin evropského středověkého umění 14. a 15. století. Národní galerie v Praze se tímto důkladným průzkumem zařadila mezi významné světové muzejní instituce.

 

Peter Kováč

 

Helena Dáňová, Štěpánka Chlumská, Radka Šefců (eds.), Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století, česká a anglická verze, 312 stran, 420 reprodukcí, ISBN: 978-80-7035-679-1, cena 650 Kč.

Helena Dáňová – Štěpánka Chlumská – Radka Šefců (eds.), For the Eyes to Admire: Decorative Techniques In Painting and Sculpture, 14th - 16th Century, English edition, English, 312 pages, ISBN:978-80-7035-680-7

 

Internet:

https://shop.ngprague.cz/ocim-na-odiv

 

https://shop.ngprague.cz/for-the-eyes-to-admire

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru