archiv detailpraha: okna svatovítské katedrály – speciální výstava na pražském hradě

Praha: Okna Svatovítské katedrály – speciální výstava na Pražském hradě

V gotických katedrálách umožnil konstrukční systém otevření obvodových stěn velkými okenními otvory. Okna ve skutečnosti fungují jako pestrobarevné stěny, které vymezují vnitřní prostor a ozvláštňují ho něčím vizuálně neobyčejným. Na jejich výplních složených z malých tabulek různobarevného skla vytvářeli umělci úžasné obrazy s postavami svatých nebo výjevy z bible.

Takovými okny byla již ve 14. století vybavována i katedrála sv. Víta na Pražském hradě, budovaná od roku 1344. Kvůli nepřízni osudu se v ní ale středověké vitraje - až na dva malé fragmenty - nedochovaly. Sklomlaby, které mohou dnešní návštěvníci v katedrále vidět, byly vytvořeny v období přibližně jednoho sta let (1865-1969).

Výstava Okna Svatovítské katedrály v Císařské konírně Pražský hrad představuje s velkou pečlivostí kompletní vizuální dokumentaci všech sklomaleb, které se dnes v největší české katedrále nacházejí. Výstavu připravil velký znalec Svatovítského chrámu Petr Chotěbor.

Všechny kromě oken v kapli sv. Václava pocházejí z éry dostavby a oprav, prováděných Jednotou pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském. Jejich realizaci umožnily velkorysé finanční dary institucí (např. pojišťoven či spořitelen) i jednotlivců; našli se dokonce dárci, kteří nechtěli být uvedeni.

Výtvarné návrhy byly objednány u celé řady autorů, mezi nimiž byli umělci známých jmen (např. Max Švabinský, Karel Svolinský, Cyril Bouda, Alfons Mucha). Na návrzích se podíleli i první dva novodobí dómští stavitelé, Josef Kranner a Josef Mocker.

Řada skic i podrobně zpracovaných kartonů, podle nichž byly vitraje provedeny, se dochovala. Nejstarší dochovaná okna zhotovil Jan Zachariáš Quast, poté byla výrobou po více než třicet let pověřována Tyrolská huť pro sklomalbu a katedrální sklo v Innsbrucku. Vitraje z období první republiky realizovaly domácí firmy Jana Jaroše, Josefa Vlasáka, Josefa Jiřičky a Jana Veselého.

Výstava ukazuje bohatství barevných oken katedrály, jejich stylovou rozmanitost a dokonalé umělecké provedení, v neposlední řadě pak detaily vitrají, které z běžného pohledu nejsou rozeznatelné. Fotografická dokumentace vitrají vznikala po řadu let a pro její pořízení byly využity všechny příležitosti, kdy v katedrále stálo lešení. Autorem fotografií je Jan Gloc, který po řadu let nejen okna, ale celou systematickou péči o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha dokumentoval pro Správu Pražského hradu.

Výstava ukazuje některé z těchto návrhů, stylovou rozmanitost i dokonalé umělecké provedení vitrají a přibližuje jejich detaily, které nejsou při běžném pohledu zdola rozeznatelné. Pro pořízení fotografické dokumentace byly využity všechny příležitosti, kdy v katedrále stálo lešení.

Výstava představuje všech 23 kaplí a míst, s jednotlivě umístěnými okny ve velkolepém formátovém provedení. Zastoupeny jsou i trojrozměrné exponáty v podobě architektonických prvků a ukázky originálních skel, které se nám zachovaly. Součástí expozice je i představení plánů návrhů oken. Škoda chybějícího katalogu.

(SK s použitím propagačních materiálů PH)

Okna Svatovítské katedrály, Císařská konírna, Pražský hrad, do 31. 12. 2023, otevřeno denně 10 - 18 hodin

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru