knižní novinky detailpraha: opevnění měst středověké evropy, kniha, která v současné odborné literatuře nemá srovnání (národní památkový ústav)

Praha: Opevnění měst středověké Evropy, kniha, která v současné odborné literatuře nemá srovnání (Národní památkový ústav)

Historik umění Vladislav Razím připravil vynikající knihu Opevnění měst středověké Evropy, kterou ve velmi reprezentativní podobě vydává Národní památkový ústav. Kniha je určena nejen pro historiky, pracovníky v památkové péči a historiky umění, ale pro všechny zájemce o středověkou architekturu. Svým pojetím i obsáhlou dokumentací jde o vydavatelský počin, který v současné odborné literatuře nemá srovnání.

Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku. Mnohde můžeme obdivovat různě rozsáhlé pozůstatky, málo však není ani měst a městeček, kde si hradby uchovaly téměř středověkou podobu a atmosféru. Ochrana tohoto kulturního dědictví je velmi důležitá a publikace výrazně přispívá k důkladnému zmapování tohoto architektonického bohatství.

Po trojdílné knize Středověká opevnění českých měst (Národní památkový ústav, Praha 2019–2022) předkládá autor volně navazující publikaci, která se zabývá tímto tématem v rámci celé Evropy. Kniha je zaměřena především na stavebně-historický vývoj městských hradeb od raného středověku až po úsvit renesance, ale nechybí ani pohled na předchozí starověká období (zejména opevnění na území Říše římské).

Razím věnuje pozornost především Francii, Anglii, Španělsku, Itálii, Německu a střední Evropě. Text je doprovázen množstvím fotografických, obrazových a plánových příloh, z nichž většinu autor pořídil v průběhu desítek let svého zkoumání a nyní je poprvé uceleně předkládá čtenářům.

Kniha přispívá k pochopení místa českých městských opevnění a fortifikační architektury obecně ve středověké Evropě, zároveň však představuje práci, která se díky svému pojetí, skladbě a rozsahu řadí k nejkomplexnějším dílům na dané téma vůbec.

Peter Kováč

 

Vladislav Razím, Opevnění měst středověké Evropy, velký formát, 719 stran, 680 fotografií, obsáhlá dokumentace, běžná cena 1450 Kč, Národní památkový ústav, Praha 2024

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru