archiv detailpraha: panovnický dvůr za vlády přemyslovců - komplexní pohled na život dvora za vlády přemyslovských knížat a králů

Praha: Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců - komplexní pohled na život dvora za vlády přemyslovských knížat a králů

Anotace:

V posledních letech se i u nás soustředila velká pozornost na studium dvorské společnosti. Kniha s podtitulem „Curia ducis, curia regis" přináší zasvěcený pohled na život dvorské společnosti za přemyslovských knížat a králů. Autoři přibližují každodenní i slavnostní život panovnického dvora v širokém chronologickém záběru od desátého až do počátku století čtrnáctého. Pojednávají rovněž o některých středověkých fenoménech, např. dvorsko-rytířské kultuře, ideálu rytířství, slavnostních turnajích nebo dvorské lásce. Mimo jiné se obsáhleji věnují i postavení žen a dětí na dvoře a v dvorské domácnosti.

 

Marek Zágora

 

Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka, Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Curia ducis, curia regis, Historický ústav AV ČR, v.v.i., 309 stran, doporučená cena 527 Kč.

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/download/novinky-nakladatelstvi/2011/dvorackova-zelenkacuriaduciscuraregis2011_.pdf

 

K tématu dvorské společnosti za posledních Přemyslovců také:

http://stavitele-katedral.cz/ceske-budejovice-kralovsky-dvur-vaclava-ii-pripravovany-titul-nakladatelstvi-veduta/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru