knižní novinky detailpraha: panovnický majestát. habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století (nln)

Praha: Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století (NLN)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny kolektivní monografii „Panovnický majestát“ s podtitulem „Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století“. Kniha je výsledkem dlouholetého bádání odborníků na dějiny raného novověku.

Autoři si položili základní otázku, jakým způsobem a s pomocí jakých nástrojů byla vykonávána královská moc v Čechách 17. a 18. století, v době, kdy Habsburkové drželi hodnost českých králů, ale sídlili ve Vídni. Výsledný text nabízí podnětné putování od obecného ke konkrétnímu, od všeobecných principů, na nichž byla v raném novověku postavena politická moc českého krále, přes jeho reprezentaci ve výtvarném umění a hudbě až k detailům jeho každodennosti poté, co vjel ve svém kočáru a s početným doprovodem dvořanů a služebníků na území Čech či Moravy.

Před čtenáři tak dochází k postupnému „zhmotnění“ krále, jenž je představen nejen jako abstraktní vrchol tehdejšího politického systému, ale i jako fyzická bytost z masa a kostí. (SK)

 

Jiří Hrbek a kol., Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století, Nakladatelství Lidové noviny – Historický ústav AV ČR, Praha 2021, 626 stran, doporučená cena 699 Kč

 

Z obsahu:

HABSBURKOVÉ JAKO ČEŠTÍ KRÁLOVÉ V 17. A 18. STOLETÍ (Jiří Hrbek)

LEGALITA A LEGITIMITA: PANOVNÍK VZDÁLENÝ

Království jako dědictví

Císař a král

Král a jeho stavy

REPREZENTACE: PANOVNÍK PŘÍTOMNÝ V OBRAZE A NA JEVIŠTI (Jiří Hrbek)

V radosti i ve smutku

Hudba a divadlo

Výtvarné umění a vizuální kultura

KAŽDODENNOST: PANOVNICKÁ PŘÍTOMNOST V ČECHÁCH

Technické a organizační zajištění

Ceremoniální povinnosti a vrcholné okamžiky

Náboženské aktivity

Doba zábavy a odpočinku

Cestování Josefa II. – osvícenská proměna

ABSOLUTISMUS A VEŘEJNOST: MÍSTO ZÁVĚRU (Jiří Hrbek – Jiří Mikulec)

Poznámky

PANOVNICKÉ POBYTY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (1620–1792)

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/panovnicky-majestat/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru