knižní novinky detailpraha: pikartské dialogy mikuláše konáče z hodíškova – edice středověk (nln)

Praha: Pikartské dialogy Mikuláše Konáče z Hodíškova – edice Středověk (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny připravuje vydání druhého svazku své edice Středověk, která se pokouší ve spolupráci řady oborů (historie, archeologie, dějiny umění, filologie, teologie či filozofie) zcela nově uchopit tradiční a zdánlivě uzavřená témata. Jako první vyšel v roce 2016 pod názvem „Zámořská cesta. Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích“ překlad zajímavého cestopisného díla burgundského dvořana Bertrandona de la Broquière (asi 1390-1459), pořízený ve spolupráci českých a francouzských medievistů.

Druhý svazek edice přinese dialogy pražského tiskaře Mikuláše Konáče z Hodíškova (z let 1511 a 1515) a Jana Stanislaida (1515) spolu s polemikou Mikuláše z Poříčí (1522), které podávají vzácné svědectví o stavu českého utrakvismu před vystoupením Martina Luthera a krátce po něm. Edice čtyř Konáčových tisků ilustruje formování směrů nazývaných později staroutrakvisté a novoutrakvisté. Život i dílo Mikuláše Konáče jako autora, vydavatele a tiskaře dokládají, že stále přehlížené období domácích církevních dějin jagellonské doby má badatelům co nabídnout.

Ota Halama je odborným asistentem na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se dějinám české reformace a edicím pozdně středověkých a raně novověkých textů.

 

Marek Zágora

 

Ota Halama, Mikuláš Konáč z Hodíškova, Pikartské dialogy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 180 stran, doporučená cena 199 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/pikartske-dialogy-mikulas-konac-z-hodiskova/

 

K prvnímu svazku edice Středověk:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-zamorska-cesta-bertrandona-de-la-broqui%C3%A8re-%E2%80%93-prvni-svazek-edice-stredovek-nakladatelstvi-lidovych-novin/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru