zaujalo nás detailpraha: po více než třech stovkách let byl restaurátory odhalen v plasích vzácný románský portál

Praha: Po více než třech stovkách let byl restaurátory odhalen v Plasích vzácný románský portál

Dne 24. května roku 2019 byl po 343 letech restaurátory Janem Bradnou a Tomášem Váňou zcela odhalen tympanon dosud zcela neznámého románského portálu v západním průčelí kostela bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Tato mimořádná událost souvisí s restaurátorskou obnovou raně barokního portálu, který byl v roce 1666 vložen do monumentálního portálu románského, v podstatě jako do montážního otvoru. Románskému portálu dominují dva kříže a dva stromy jako hlavní ikonografické motivy.

Podle stavebních souvislostí, ověřených dosavadním výzkumem, byl portál budován ve dvou fázích od 50. až 60. let 12. století. Dokončen byl v původní koncepci pravděpodobně v 70. letech. 12. století. Tympanon je svou výzdobou a rozměry i v cisterciáckém prostředí jedinečný. Ikonografickým programem i rozměry je plaskému tympanonu blízký tympanon ze zaniklého francouzského cisterciáckého konventního kostela v Sturzelbronu (1143) a také tympanon z původního kostela sv. Mikuláše v polské Konskii, který patrně také s cisterciáckým prostředím souvisí. Na rozdíl od Plas, kde je tympanon dochovaný na původním místě, jsou oba uvedené tympanony již jen relikty zaniklých staveb.

Na plaském tympanonu je patrná polychromie (nejspíš iluzivní kanelování) na středním sloupku. Polychromie je také dochovaná na archivoltě portálu, a to raně barokní iluzivní mramorování a rezidua iluzivního kvádrování z konce 12. nebo první poloviny 13. století. Obdobná iluzivní výzdoba byla již dříve dokumentována v nice z vnitřní strany portálu.

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhlo první jednání Komise pro stanovení koncepce restaurátorského zásahu na románském portále kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a prezentace objeveného románského díla. Z uměleckohistorického hlediska se v našem prostředí jedná o unikátní objev, který – pokud tomu nebudou bránit dílčí skutečnosti – by měl být pro svou jedinečnost, symbolický význam a uměleckou kvalitu prezentován.

(NPÚ – upraveno)

 

Foto části portálu poskytl restaurátor Jan Bradna, člen Klubu přátel Stavitelů katedrál

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/43761-romansky-portal-v-plasich-byl-odhalen-po-vice-nez-trech-stovkach-let

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/50559-probehlo-prvni-jednani-komise-pro-stanoveni-koncepce-restauratorskeho-zasahu-pro-romansky-portal-v-plasich


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru