knižní novinky detailpraha: pohané a křesťané. christianizace českých zemí ve středověku – sborník příspěvků k jubileu profesora sommera (nln)

Praha: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku – sborník příspěvků k jubileu profesora Sommera (NLN)

Anotace:

V Nakladatelství Lidové noviny vyšel pod názvem „Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku“ soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel profesora Petra Sommera, který nedávno oslavil sedmdesáté narozeniny.

Autoři jednotlivých esejí osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty vnější a vnitřní christianizace stejně jako soupeření křesťanství s jinými náboženstvími středověkého světa. Všechny texty jsou podnětnou sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. (SK)

 

Martin Nodl - František Šmahel (eds.), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 248 stran, doporučená cena 299 Kč

 

Obsah:

Martin Nodl – František Šmahel, Christianizace jako badatelské téma

Petr Charvát – Jana Pleskalová, Růže hozená do kostela? Regensburg-Niedermünster, hrob 33

Kateřina Charvátová, Misijní role cisterciáckého řádu. Změna paradigmatu, nebo logický důsledek řádové expanze?

Josef Žemlička, Návrat českých pánů k pohanství? Ke zprávě Františka Pražského o křivdách na farním kléru

Libor Jan, Jan z Kladrubec. Příběh jednoho johanitského rytíře z druhé poloviny 14. století

František Šmahel, Christianizace v duši a mysli. Interiorizace křesťanské víry v lucemburských Čechách

Ivan Hlaváček, Dvě diplomatická pragensia v lipské Albertině z doby Václava IV. (Colligere fragmenta et disiecta membra)

Václav Žůrek, Křesťanské ctnosti pohanských mudrců a hrdinů v Knížkách o hře šachové

Jiří Kuthan, Velká umělecká centra Evropy v druhé polovině 14. a v raném 15. století a vývoz uměleckých děl z Prahy

Pavel Soukup, Úsvit křesťanství v Čechách očima husitských kazatelů

Pavlína Cermanová, Křesťanské vyprávění o arabském tajemství

Martin Nodl, Husitská reformace mezi zrozením nové zbožnosti, (ne)reformovatelností staré víry a „dechristianizací“

Robert Novotný, Pohanská minulost české šlechty v představách 16. století

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/pohane-krestane-christianizace-ceskych-zemi-ve-stredoveku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru