výstavy detailpraha: portrét v čechách – pohledem dvou století (ostuda: národní galerie nepůjčila spolku mánes ani jeden obraz!)

Praha: Portrét v Čechách – pohledem dvou století (OSTUDA: Národní galerie nepůjčila spolku Mánes ani jeden obraz!)

V Císařské konírně na Pražském hradě je do 22. března otevřena výstava Portrét v Čechách, která představuje obrazy a sochy českých umělců od vrcholného klasicismu po dnešek. Výstava je pořádána ve spolupráci Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Spolku výtvarných umělců Mánes. Výstavu připravil tým specialistů pod vedením malíře Ivana Exnera a historika umění Michaela Zachaře.

Bilance začíná nestorem Josefem Mánesem, jehož 200leté výročí od narození oslavíme v roce 2020. Na tvorbu Mánesovu navazují jeho ideoví následovníci – Mikoláš Aleš, Josef Brožík, Generace Národního divadla – František Ženíšek, Vojtěch Hynais a další. V prvních desetiletích 20. století se přidávají k velké portrétní tradici čeští autoři inspirovaní především francouzskými vlivy, jako byli František Kupka, Joža Uprka, Jan Preisler, Miloš Jiránek a představitelé české moderny Emil Filla, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý, Otakar Kubín, Václav Špála, Alfréd Justiz a další.

Dobu přelomu 19. a 20. století reprezentují Max Švabinský. Maxmilián Pirner, Gabriel Max a Ludvík Kuba. Z období surrealismu je zastoupeno dílo Jindřicha Štyrského, Toyen a jim příbuzných tvůrců jako byl Josef Šíma, Alois Wachsman, Adolf Hoffmeistr.

Dále autoři výstavy prezentují umělce zrající v době války – Arnošta Paderlíka, Františka Jiroudka, Josefa Lieslera, Karla Součka, Kamila Lhotáka a další představitele 40.-60. let. Součástí výstavy je i několik prací z oblasti současného portrétu – především umělců z S.U.V. Mánes.

K výstavě vychází rozsáhlý katalog a průvodce výstavou. (ST)

 

Portrét v Čechách, Císařská konírna, Pražský hrad, 18. 12. 2019 - 22. 3. 2020, otevřeno denně 10 - 18 hodin, vstupné plné: 140 Kč, snížené: 70 Kč

 

ÚVODNÍ SLOVO K VÝSTAVĚ 17. 12. 2019

IVAN EXNER, předseda spolku Mánes:

Dámy a pánové,

spolek Mánes byl založen v roce 1887 pokrokovými českými umělci jako projev profesní soudržnosti a upřímného vlastenectví. Historické stanovy spolku, které přijala první generace Mánesáků, jsou platné dodnes. Nejdůležitější pasáží je § 2. stanov nazvaný Účel. Píše se v něm: „účelem spolku jest sbližování a sjednocování umělců, pěstování vzájemnosti mezi členy, ale především vystavovati a vydávati umělecké časopisy a jiná díla výtvarná nebo literární..."

Uplynulo mnoho vody ve Vltavě, vyměnilo se šest spolkových generací, hodně věcí se změnilo k dobrému i špatnému, doba spolků a setkávání je pryč, individualismus ke škodě společnosti zvítězil. Pantheon velkých dcer a synů českého národa jakoby se v minulých desetiletích obsazoval snadněji než dnes.

Silné a úspěšné generace konce 19. a začátku 20. století se v současnosti nerodí, anebo jim není dovoleno jít vlastní, předky vyšlapanou cestou. Většinou jsou vlákáni do bezbřehého mezinárodního multikulturního prostoru, odkud až na výjimky není návratu. V celkově pokleslém kulturním milieu příliš mnoho myšlenek nevzniká, velká umělecká díla se prezentují především z depositů a sbírek artefaktů vzniklých v minulosti. V dnešní době se rodí opravdové hodnoty poskrovnu.

Instituce založené k podpoře národní hrdosti a odkazu se k těmto hodnotám nehlásí a podporují mezinárodní mainstream. Jedním, ale zásadním příkladem by mohla být proměna loga Národní galerie. Krásný hrdý lev – symbol češství byl odstraněn a nahrazen dírou - ničím. Jak symbolické pro tuto instituci. Kde to všechno skončí?

My jdeme jinou cestou. Cestou, kterou Mikoláš Aleš definoval jako cestu Mánesovu. V roce 2015 jsme navázali přátelskou spolupráci se Správou Pražského hradu. Ve vedení SPH jsme našli partnery s chutí ke spolupráci a plným pochopením pro naplnění identických výstavních vizí.

Cílem bylo připravit pro společnost krásnou a poučnou výstavu připomínající velikost českých portrétních umělců. Vytvořit výstavu, která zdůrazní naše národní specifika a přístupy někdy plně originální, jindy přetavené z evropských vzorů a podnětů do domácích měřítek.

Historicky poprvé se nám společně podařilo připravit výstavu českého krajinářství „Má vlast. To bylo v roce 2015.

Druhou výstavu též v Jízdárně jsme uspořádali v roce 2017. Nazvali jsme ji „Světlo v obraze — český impresionismus". Tyto projekty dosáhly mimořádného významu a zájmu — společenské pozornosti v našich časech nevídané. Impresionismus lámal rekordy v návštěvnosti.

V letošním roce, dnes, do třetice, otvíráme výstavu komornější s názvem „Portrét v Cechách — pohledem dvou století'. Symbolicky začínáme obrazy z mohutného díla Josefa Mánesa. V příštím roce oslavíme dvousetleté výročí jeho narození.

Výstavní komitét během měsíců příprav nashromáždil téměř tisíc obrazů pro užší výběr.

Bylo velice těžké z této nabídky vybrat kolekci dvou set děl. Na druhou stranu jsme měli i opačné problémy, u některých děl, o která jsme stáli, nebylo možné dohledat majitele.

Některé obrazy byly poškozeny, s Národní galerií jsme se kvůli jejím nereálným požadavkům a tradiční nevstřícnosti nedohodli vůbec, a tak jsme přišli o klíčová výtvarná díla, která by měla být součástí každé významné portrétní výstavy. S oblastními galeriemi, korporacemi a privátními sběrateli jsme měli opačnou zkušenost, tou byla vstřícnost a ochota. Také tradiční!

Dámy a pánové, přehlídkou „Portrét v Čechách" završujeme triumvirát výstav ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Chtěl bych této uměnímilovné instituci -jejímu vedení poděkovat, chtěl bych poděkovat všem galeriím a soukromým sběratelům za jejich laskavost a zápůjčky, děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě obou publikací a na samotné realizaci výstavy.

Nic nového pod sluncem. Z pohledu S. V. U. Mánes dobře naplněný § 2. stanov. Děkuji a přeji Vám krásný večer.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru