archiv detailpraha: praha secesní - obrazový průvodce městem (karolinum)

Praha: Praha secesní - obrazový průvodce městem (Karolinum)

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vydalo v rámci své edice Praha publikaci „Praha secesní“ historika umění, profesora Petra Wittlicha. Publikace je druhým, pozměněným vydáním Wittlichovy práce „Secesní Prahou – Podoby stylu“ (Karolinum, 2005).

Jednotlivé svazky edice Praha, která je určena především všem zájemcům, tedy i laikům, přibližují tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomáhají tak k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti.

Samotnému průvodci městem předchází úvodní text – Podoby stylu. Autor přibližuje zásadní proměny Prahy na přelomu 19. a 20. století, kdy se stala reprezentačním centrem života českého národa a vyrostla ve velkoměsto s požadavky modernosti. Zásadní proměna pak byla úzce spjata s rozsáhlou asanací Starého Města pražského.

Začaly vznikat nové stavby, u nichž byly zpočátku uplatňovány historizující slohy (např. novobaroko). Vedle těchto staveb ale začaly vznikat i další veřejné budovy, hotely, restaurace, pavilony a obytné domy podle principů „nového stylu“ – secese, který si získal velké sympatie i svým francouzským původem. Velkou inspirací českých architektů byla též Vídeň, nejbližší velké kulturní a umělecké centrum. Navíc mnozí architekti byli ve Vídni vyškoleni a získali tam i první zakázky.

Nejvýraznější secesní dominantou Prahy se stala reprezentační stavba české pražské majority Obecní dům, zpřístupněný počátkem roku 1912. Již jeho samotné umístění hrálo významnou roli. Byl postaven na místě bývalého Králova dvora, městského sídla českých králů. Hned vedle pak stála tzv. Prašná brána, která byla slavnostním vstupem do Starého Města pražského. Obecní dům zaujme nejen po stránce architektonické, ale jedinečná je i jeho umělecká výzdoba, na níž se podíleli četní významní čeští umělci, malíři i sochaři.

Mezi další významné secesní stavby v Praze patří bezpochyby i přestavba hlavního pražského nádraží, tehdy nádraží Františka Josefa I., které dodnes upoutá pozornost svým centrálním vstupním pavilonem nebo jedinečnou vstupní halou.

Vedle výše zmíněných historizujících slohů a secese se v moderní pražské architektuře prosadil před první světovou válkou i další pozoruhodný směr – kubismus.

V rámci průvodce městem je slovem a především obrazem představeno téměř padesát objektů. Nejedná se pouze o exteriéry a interiéry v hlavním textu zmíněných staveb, ale pozornost je věnována i vybraným pomníkům a dalším sochařským dílům. V rámci části o Uměleckoprůmyslovém muzeu jsou pak představeny i některé secesní skvosty ze sbírek užitého umění. Určitě zaujmou i texty o vybraných vilách, na jejichž vzniku se podíleli přední čeští architekti.

Autor představuje nejen secesní architekturu, ale velkou pozornost věnuje i výtvarnému a užitému umění, kde secese zanechala rovněž velice hlubokou stopu. Secesi navíc pojímá nejen jako umělecký styl, ale i jako významné hnutí umožňující rozvoj individuální umělecké kreativity. Jeho text je podnětnou sondou přibližující širší souvislosti proměn Prahy na přelomu 19. a 20. století.

„Praha secesní“ profesora Petra Wittlicha má potenciál oslovit širší veřejnost, což je dáno i tím, že se věnuje mnoha stavbám, které nejen většina návštěvníků Prahy, ale i samotných Pražanů nezná, respektive kolem nich zcela bez povšimnutí prochází.

 

Marek Zágora

 

Petr Wittlich, Praha secesní, Karolinum, Praha 2017, 192 stran, doporučená cena 360 Kč

 

Obsah:

Podoby stylu

Praha secesní – průvodce městem

Osobnosti

Lokalizace a mapka objektů

Seznam vyobrazení

Poděkování

O autorovi

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=18536&jazyk=cs

 

K dalším svazkům edice Praha:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-renesancni-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-praha-karolinum/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-karla-iv-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-praha-karolinum/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru