archiv detailpraha: přednášky historika marka zágory v rámci radnice dokořán 2019

Praha: Přednášky historika Marka Zágory v rámci Radnice dokořán 2019

Od 10. do 18. září 2019 pořádá Staroměstská radnice v Praze pátý ročník akce Radnice dokořán, letos s podtitulem „Obrazy ze života Václava IV.“. Jak naznačuje podtitul, je hlavním motivem Radnice dokořán 2019 připomínka římského a českého krále Václava IV., od jehož úmrtí letos uplyne 600 let.

V rámci bohatého programu vystoupí i historik Marek Zágora, který v sobotu 14. září 2019 přednese v Sále architektů celkem tři přednášky. V 13:30 zazní přednáška „Známá a neznámá vyobrazení Václava IV.“, v 16:00 pak přednáška „Knihovna Václava IV.“ a od 18:00 „Erotika ve středověku“. Každá přednáška potrvá ca. 90 minut, vstupné je 20 Kč.

(SK)

 

Anotace k přednáškám:

Známá a neznámá vyobrazení Václava IV.

Na rozdíl od svého otce Karla IV. a nevlastního bratra Zikmunda se římský a český král Václav IV. netěší velké pozornosti, protože má ze všech u nás vládnoucích Lucemburků nejhorší pověst. Pověst líného a nerozhodného krále, který se mnohem raději než vladařským povinnostem věnoval lovu nebo sbírání iluminovaných rukopisů. Proto stále zůstává ve stínu svých slavnějších příbuzných. Jeho otec jej ale ovlivnil svým pojetím panovnické reprezentace, a tak se Václav IV. nechával často a rád vypodobňovat. Velká část jeho soudobých zobrazení, zejména v rukopisech jeho soukromé knihovny, je pak zahalena rouškou tajemného světa středověké symboliky. Přednáška přiblíží dochovaná středověká vyobrazení Václava IV. a pokusí se poodhalit i některá skrytá tajemství.

 

Knihovna Václava IV.

Římský a český král Václav IV. je vnímán jako slabý a líný panovník. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem s mnoha zájmy, jenž patřil na přelomu 14. a 15. století k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která neměla ve střední Evropě obdoby. Bohužel se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek, z něhož si přesto můžeme udělat představu o králových zájmech a jeho uměleckém vkusu. Mezi dochovanými manuskripty najdeme i několik skvostů: monumentální fragment německy psané bible, tzv. Vídeňský astrologicko-astronomický sborník nebo nejluxusnější opis říšského zákoníku, zvaného Zlatá bula. Přednáška představí slovem i obrazem všechny dochované rukopisy.

 

Erotika ve středověku

Erotika a sex patří přirozeně k lidskému životu. Ve středověku byly tématy, o nichž se živě psalo i diskutovalo. Z počátku tak činili hlavně muži – mniši a církevní hodnostáři, kteří vlastně ani pořádně nevěděli, o čem mluví a píší. Ženy až na malé výjimky mlčely. Od konce 12. století se situace ale začala měnit, a proto se do současnosti dochovalo velké množství různorodých pramenů, na jejichž základě si můžeme blíže představit vztah středověkého člověka k erotice. Přesto musíme ke všem pramenům přistupovat obezřetně, protože se často jedná o „konvenční představy o lásce a sexualitě“. Přednáška přiblíží na základě písemných a vizuálních pramenů erotickou představivost středověkého člověka s hlavním důrazem na pozdní středověk a dobu Václava IV.

 

Internet:

https://www.prague.eu/cs/detail-akce/24492/radnice-dokoran-2019?back=1


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru