knižní novinky detailpraha: premonstrátský klášter a kostel sv. jiljí v milevsku – 29. svazek řady opera facultatis theologiae catholicae universitatis carolinae pragensis. historia et historia artium (nln)

Praha: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku – 29. svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny práci Pavly Zelenkové nazvanou „Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku“. Jedná se již o devětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium.

Premonstrátské opatství v Milevsku je nejstarším konventem, který vznikl na území jižních Čech. Publikace se opírá o nejnovější stavebně historické a archeologické poznatky, popisuje architektonický vývoj areálu kláštera a kostela sv. Jiljí v průběhu středověku.

Pavla Zelenková věnuje svou pozornost již zaniklým stavbám z doby před založením konventu, zhodnocuje v našich podmínkách nevídaně zachované objekty z doby románské, popisuje architektonický rozkvět v době rané přemyslovské gotiky i neméně významnou výstavbu za vlády Lucemburků. Výjimečnou architekturu archeologicky doložených i stojících staveb pak dává do kontextu se soudobým stavebním vývojem u nás i ve střední Evropě. Neopomíjí ani hodnocení vlivu milevského stavitelství na podobu sakrálních staveb v prostoru jižních Čech.

 

Marek Zágora

 

Pavla Zelenková, Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXIX, Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 300 stran, doporučená cena 329 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/premonstratsky-klaster-kostel-sv-jilji-v-milevsku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru