knižní novinky detailpraha: přenos vědění. osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých zemích (filosofia)

Praha: Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých zemích (Filosofia)

Anotace:

Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR vydalo jako dvaadvacátý svazek edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích práci nazvanou „Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých zemích“.

Studium dochovaných rukopisů je klíčovým prostředkem k zodpovězení otázek spojených se středověkou písemnou kulturou a vzdělaností. Autoři knihy zkoumají problematiku šíření znalostí v předmoderní společnosti na příkladu čtyř mimořádně úspěšných středověkých děl, která sledují ze všech perspektiv, jež dochovaný materiál umožňuje. Zvolili si spisy, které spojuje zřetelná snaha o přenesení různě definovaného vědění napříč vzdělanou společností. Osudy vybraných středověkých bestsellerů popisují od jejich vzniku přes rukopisné šíření v českých zemích až po rozličné formy užívání a recepce v dalších textech. Svým výzkumem autoři nabízejí materiál k rekonstrukci intelektuálních sítí v daném geografickém prostoru a k poznání funkce konkrétních děl v různých sociálních prostředích. Kniha tak přispívá k vytvoření komplexního obrazu čtenářské a rukopisné kultury v jejích pozdně středověkých proměnách. (SK)

 

Vojtěch Bažant - Pavlína Cermanová - Jaroslav Svátek - Václav Žůrek, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Filosofia, Praha 2021, 704 stran, cena na stránkách nakladatelství Filosofia 540 Kč

 

Obsah:

I. BESTSELLERY VE STŘEDOVĚKÉ KRAJINĚ

Bestsellery

Knihy vědění

II. PŘEDSTAVENÍ TEXTŮ

1. Secretum secretorum

Příběh textu

Obsah díla

Rozšíření v islámském a latinském světě

Přehled bádání

2. Elucidarium

Obsah díla

Problematika autorství Elucidaria

Příběh textu

Žánrové zařazení

Rozšíření v Evropě

Přehled bádání

3. Jacobus de Cessolis, Liber de moribus hominum et officiis nobilium sive super ludum scaccorum

Obsah díla

Žánrové zařazení

Rozšíření v Evropě

Přehled bádání

Příběh textu

4. Martin z Opavy, Kronika papežů a císařů

Obsah díla

Žánrové zařazení

Rozšíření v Evropě a přehled bádání

Autor

III. RUKOPISNÝ KORPUS

Sestavení rukopisného korpusu

1. Secretum secretorum: rukopisné dochování a osudy spisu v českých zemích

Fragmenty versus (téměř) kompletní opisy

Různost opisů

Secretum jako součást různých vzdělanostních segmentů

Rukopisy s opisem/fragmentem/excerptem Secreta v překladu Jana ze Sevilly

2. Rozšíření rukopisů Elucidaria v českých zemích

Chronologie

Specifika českého korpusu

De oracione dominica

Inevitabile

Vzájemná závislost tří rukopisů (Olomouc – Opava – Vratislav)

Kodikologické kontexty bohemikálního Elucidaria

Bohemikální opisy Elucidaria

3. Rozšíření šachového traktátu Jakuba z Cessole v českých zemích

Bohemikální opisy Liber de moribus

4. Rukopisná svědectví Kroniky papežů a císařů Martina z Opavy a jejich rozšíření

Kodikologické kontexty opisů Martinovy Kroniky

Bohemikální rukopisy zahrnující opis Kroniky Martina z Opavy

IV. ČTENÁŘI, ČTENÁŘSKÁ PROSTŘEDÍ A MATERIALITA RUKOPISU

Praxe v rukopisné kultuře

1. Čtenářská prostředí: institucionální knihovny

Kláštery

Kapituly

Univerzita

Fary

2. Sběratelé, čtenáři a uživatelé knih

Amplonius Ratinck de Berka

Alexius Třeboňský

Jan Herttemberger z Lokte

Kříž z Telče jako čtenář a kopista bestsellerů

3. Bestsellery čtené a komentované v akademickém prostředí

Komentáře

Mors iuvenum est amara

Ordo vivendi secundum Aristotelem

Circa huius tractatus inicium aliqua secundum ordinem sunt recitanda

4. Rukopis jako svědectví písemné kultury

Seznam děl v kodexu

Seznam kapitol přímo v díle

Nadpisy kapitol a přípisky

Odkazy na autority

Zvýrazněné výčty, obrázky a schémata

Specifické pomůcky pro daný text

V. VERNAKULIZACE

Hledání v překladech

1. Vernakulární verze pseudo-aristotelského Secretum secretorum v českých zemích

Německé překlady

České překlady

Recepce ve staročeské literatuře

2. Vernakulární adaptace Elucidaria v českých zemích

Německý Lucidarius a jeho výskyt v českém prostředí

Staročeský Lucidář

Analýza prologů: vernakulární Elucidarium jako prostředek k poznání světa

Obsahová analýza staročeského Lucidáře

Čtenářské kontexty staročeského Lucidáře

3. Štítného Knížky o hře šachové

4. Vernakulární verze Kroniky Martina Opavského a jejich recepce

Soupis opisů vernakulárních adaptací/verzí

VI. RECEPCE A DRUHÝ ŽIVOT BESTSELLERŮ

Bestsellery v intertextuálních vztazích

1. Secretum secretorum v dílech lékařství a přírodní filosofie

Lékařství

Alchymie

2. Antické příběhy a morální ponaučení

3. Středověké rady panovníkovi

Alexandr Veliký a rady panovníkovi

Secretum secretorum jako soubor rad panovníkovi

4. Šachová literatura

Šachový traktát Paulina z Benátek

Šachové pasáže v rozsáhlejších bohemikálních textech

5. Recepce Kroniky Martina Opavského v jiných dílech

6. Historiografie jako nástroj polemiky husitské doby

VII. PŘENOS VĚDĚNÍ

 

Internet:

http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/566


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru