zaujalo nás detailpraha: prima zoom – premiérový historický červenec!

Praha: Prima ZOOM – premiérový historický červenec!

Tematické premiérové bloky: „Po stopách historie“ vždy v úterý od 20.00 do 22.00 hod. a „Odkazy dávných civilizací“ vždy v sobotu od 22.00 do 24.00 hod.

 

14. 7. 21.00 – Dívka z Egtvedu

Nacházíme se v dánském Egtvedu u těla mladé ženy. Je pohřbená společně s dítětem v dubové rakvi. A má na sobě hodně zvláštní oblečení: takřka průsvitnou sukni a krátký top. Na její hrob náhodou narazil jeden farmář v roce 1921. Jeho nález dobře dokumentují tehdejší fotografie. Vědci vyzvedli tělo z hrobu a začínají bádat. Objev z doby bronzové zůstává velkou archeologickou záhadou. Co je to za dívku? Proč byla pohřbena takto odhalená? Její případ připomíná kriminální vyšetřování. Vědci odhalují nové poznatky a důkazy. V poháru bylo původně nalito pivo a oblečení bylo kupodivu vyrobeno z vlny, která nepochází z Dánska. To by naznačovalo, že lidé doby bronzové mezi sebou čile obchodovali. Nové stopy vyvolávají ve vědcích ještě větší zvědavost. Proto se rozhodli poprvé vystopovat cestu prehistorického člověka – záhadné Dívky z Egtvedu.

 

18. 7. 23.00 a 23.30 – Utajené příběhy českých dějin (K čemu potřebovalo gestapo českého mága?; Tajemný Smolíček – Léčivé poselství tradičních pohádek)

Tento díl se věnuje osobnosti okultisty a kontroverzního intelektuála Jiřího Arvéda Smíchovského, jehož služeb za druhé světové války využívalo pražské gestapo. Nejprve se diváci seznámí s původem, zázemím a charakteristikou Smíchovského a také s kvetoucí esoterickou scénou v tehdejším Československu. Pak následuje líčení změny atmosféry v souvislosti s nástupem nacismu a okupací českých zemí, dále zmínky o esotericích zapojených do protinacistického odboje a popis politického a okultního vývoje Smíchovského směrem k černé magii. Potom se dozvíme o působení Smíchovského ve službách gestapa, zejména jako rešeršéra hebrejských mystických spisů, ale také jako informátora o esoterní scéně. Následuje líčení konce války a Smíchovského zatčení. Poslední část pořadu bude věnována Smíchovského podivné smrti, spojené se zčernáním obličeje, jak na ni vzpomínal její svědek, tehdejší Smíchovského spoluvězeň, dominikánský kněz A. Zemek.

Dále se podíváme na historický, symbolický, okultní a psychologický význam tří klasických pohádkových námětů: O Smolíčkovi, O rytíři, který bojoval s drakem, a O Popelce. Na příkladech těchto tří všeobecně známých pohádkových látek ukážeme různé kulturní a náboženské vlivy, které se podílely na vzniku a podobě jednotlivých námětů a motivů. Hosté seznamují diváky s problematikou žánru klasických pohádek obecně a s jeho zákonitostmi, s křesťanskou i alchymistickou symbolikou, jež se v pohádkách odráží, historickými vzory, jimiž se některé pohádkové syžety inspirovaly, a s přítomností archetypálních postav a dějů, jak je rozpoznává hlubinná psychologie C. G. Junga. Poselstvím je sdělení, že ačkoli se pohádky odehrávají v neskutečných reáliích, vypráví o skutečných mravních principech a vzorcích lidského jednání.

 

21. 7. 21.00 – Géniové proti Hitlerovi (Útěk z Evropy)

Museli uprchnout z Evropy. Všech šest, jeden za druhým. Jejich cíl: Spojené státy americké. Všech šest se později proslavilo po celém světě. Díky svým přelomovým pracím a vynálezům změnili 20. století. Ani jeden z nich se nechtěl vzdát Evropy bez boje. To, že zůstali široce rozkročeni mezi dvěma různými světy, je neustále hnalo kupředu. Přírodovědné obory a tehdy nová vizuální umění filmu a fotografie by bez nich nebyly tím, čím jsou dnes. Tito géniové nesouhlasili s nacistickým Německem a vystoupili proti Hitlerovi: Michael Curtiz, producent filmu Casablanca; světoznámý fotograf Robert Capa; matematický génius John von Neumann; fyzik a molekulární biolog Léo Szilárd; nositel Nobelovy ceny Eugen Wigner; a otec vodíkové bomby Edward Teller. Na začátku dvacátých let 20. století museli opustit Budapešť, když se v zemi rozšířily nenávistné antisemitské myšlenky. Všichni se navzájem znali. Spojili síly a přísahali, že nebudou nečinně sledovat, jak Hitler zadupává do země jejich mladické ideály.

 

23. 7. 20.00 – Verdun: Bitva všech bitev

Od února do prosince roku 1916 bojovali Francouzi proti Němcům v jedné z nejkrvavějších bitev první světové války. Cílem obou znepřátelených stran bylo obsadit a ovládnout kopce v okolí Verdunu. Během přímého střetu bojovali bez pomoci svých spojenců, jedna armáda proti druhé, jeden národ proti druhému. Během jedenácti měsíců drsných bojů byly mobilizovány více než dva miliony vojáků. Tři sta tisíc z nich padlo. Dnes působí bitva u Verdunu jako zbytečný masakr. Ale v roce 1916 vojáci obou stran ani v nejmenším nezpochybňovali, že musí bojovat. Proč? Historický film Verdun: Bitva všech bitev se ohlíží za tímto šíleným vojenským střetem, jenž se stal nejkrvavější kapitolou první světové války. Odhaluje osobní archivní materiály veteránů, noří se do jejich každodenních životů, jejich snů i nočních můr. K tomu přidává dramatické historické rekonstrukce a digitální animace. Verdun: Bitva všech bitev je příběhem o posledním velkém vítězství Francie nad Německem. Příběhem o bitvě, jež se stala symbolem národní pošetilosti a dlouholeté nesnášenlivosti mezi dvěma národy.

 

25. 7. 23.00 a 23.30 – Utajené příběhy českých dějin (Tajné a tajemné okolnosti atentátu na Heydricha; Objevili Cyril s Metodějem svatý grál?)

Toto pokračování seriálu je věnováno známé události našich moderních dějin – atentátu na Heydricha a skupině Antropoid. Nastíníme nejasné okolnosti atentátu samého, v jejichž popisu se jednotliví autoři rozcházejí: počet atentátníků přítomných na místě, průběh atentátu, proč Gabčík nestřílel, průběh útěku. Dále následují otazníky kolem Heydrichovy hospitalizace a nejasné příčiny jeho smrti: dohady o záměrné otravě, a to buď lékaři, nebo bombou použitou parašutisty. Objeví se nedávno nalezená pitevní zpráva, která byla považována za ztracenou. Pořad se věnuje také dohadům o motivech a pozadí atentátu: činovníci zahraničního odboje nedávají jasnou odpověď, odkud vyšla iniciativa k akci a kdo k ní dal vlastně příkaz – prezident Beneš, plukovník Moravec, Britové? Mezi motivy se objevují dohady o možné potřebě krýt Heydrichem prý odhalené kontakty šéfa německé kontrarozvědky Canarise s britskou tajnou službou. Nejasné příčiny Heydrichova úmrtí daly vzniknout legendám, konkrétně pověsti o prokletí skrze znesvěcení svatováclavské koruny. Heydrich ji prý vložil na hlavu sobě a svému staršímu synovi Klausovi, který byl sražen nákladním autem.

Navazující pořad přináší neobvyklý pohled na osobnosti Cyrila a Metoděje ve vztahu k motivu svatého grálu. Nejprve podává jejich „čítankový“ obraz, postupně prohlubovaný podrobnostmi z legend – zejména těmi, které je spojují se starokřesťanskými relikviemi a památkami. Potom je nastolena otázka možné souvislosti s grálem. Můstkem je výklad detailů maleb ve znojemské rotundě. Následuje seznámení s grálskou tematikou. Při tom bude uvedena charakteristika grálu a konstatování, že o hmotné přítomnosti v konkrétní pozemské pokladnici se explicitně zmiňuje jediný historický literární pramen, životopis sv. Cyrila. Jedná se o epizodu z jeho života, která informuje, že před tím, než bratři zahájili misii na Velké Moravě, působil Cyril při chrámu Hagia Sofia v Konstantinopoli, v jehož pokladu byla chována kamenná nádoba vyrobená za časů krále Šalamouna v Palestině, na níž byl vyryt nesrozumitelný nápis. Cyril nápis přeložil a rozluštil v něm obsaženou šifru a z překladu jasně vyplynulo, že jde o kalich poslední večeře, tedy sv. grál. Je to nejstarší písemná zmínka o grálu vůbec a dokazuje, že byl v devátém století chován v Konstantinopoli. Co bylo s grálem později? Nemohli jej bratři odvést na Moravu, podobně jako tam při misii odvezli ostatky sv. Klimenta?

Texty TV Prima

 

www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, zajímavé články a ještě něco navíc.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru