časopisy detailpraha: proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu - hlavní téma zářijového čísla časopisu dějiny a současnost

Praha: Proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace:

Letošní sedmé číslo časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je věnováno proměnám ideálu rytířství. Editor tématu Václav Bůžek vybral, resp. sám napsal, podnětné příspěvky, jež se snaží přiblížit vývoj a proměny rytířského ideálu od středověku až do současnosti.

Rytířství bylo jedním z nejvýznamnějších fenoménů hlavně v období vrcholného středověku. Konec středověku ale neznamenal konec rytířství. To naopak „žilo“ dál, i když ve zcela nových podmínkách.

Tématu jsou zasvěceny čtyři zajímavé příspěvky. Medievista Libor Jan přibližuje pronikání rytířských ideálů do českých zemí. Václav Bůžek pojednává o ideálech křesťanského rytířství před bitvou na Bílé hoře. Ivo Cerman přibližuje rytířské ideály v období osvícenství. Poslední příspěvek Zdeňka Bezecného pak představuje odraz rytířských časů ve vzpomínkách šlechticů 19. a 20. století. S hlavním tématem souvisí i nepolitický rozhovor s Karlem Schwarzenbergem, který zakončuje celý tematický blok.

 

Marek Zágora

 

Dějiny a současnost 7/2016, Proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu, 60 stran, cena 69 Kč

 

Texty hlavního tématu:

Libor Jan, Zrod rytířství ve středověku. Pronikání rytířských ideálů do českých zemí

Václav Bůžek, „Dobří muži a opravdoví rytíři“. Ideály křesťanského rytířství v předbělohorské době

Ivo Cerman, „Není meče jako tento, žádného v celém křesťanstvu“. Rytířský ideál v době osvícenství

Zdeněk Bezecný, Rytířství není mrtvé! Vzpomínky na rytířské časy očima šlechticů 19. a 20. století

Rodinné pouto zavazuje. Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem o ideálech rytířských ctností a odkazu rodové paměti

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/dejiny-soucasnost-072016-promeny-idealu-rytirstvi-od-stredoveku-po-moderni-dobu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru