knižní novinky detailpraha: řeč středověké fortifikační architektury – unikátní encyklopedie vladislava razíma

Praha: Řeč středověké fortifikační architektury – unikátní encyklopedie Vladislava Razíma

Přední český odborník na středověká opevnění Vladislav Razím vydal velice užitečnou příručku nazvanou Řeč středověké fortifikační architektury. Více naznačuje podtitul: terminologie a její souvislosti. Kniha nabízí systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury pro území České republiky, podaný v širších evropských souvislostech. Vybrané objekty z Česka doplňují především památky z Francie a Německa.

Výkladová část představuje druhy opevněných staveb a sídel, jejich strukturu a jednotlivé prvky, přehledným způsobem vysvětluje vzájemné vztahy a funkce. Velmi podstatná je bohatá fotografická dokumentace. Jednotlivé pojmy nejsou vysvětleny jen slovně, ale právě pomocí fotografie. Názornost je obrovskou předností této publikace. Většinu velmi kvalitních fotografií pořídil právě Vladislav Razím. Snímky doplňují četné půdorysy a staré veduty.

Všechny uvedené položky jsou pak seřazeny ve čtyřjazyčném slovníku (vedle češtiny angličtina, němčina a francouzština), který dosud citelně chyběl a sjednocuje českou a zahraniční terminologii. Je jen škoda, že chybí soupis termínů v angličtině, francouzštině a němčině. Pro případného překladatele textů z němčiny nebo angličtiny, pokud přímo nezná český termín, to bude trochu hledání. Tato užitečná příručka by neměla chybět v žádné odborné knihovně!

(SK)

 

Vladislav Razím, Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti, Praha 2018, vydavatel: NPÚ, ÚOP středních Čech, resumé anglicky, 250 stran, cena 290 Kč

ISBN 978-80-86516-96-7

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/41058-rec-stredoveke-fortifikacni-architektury-terminologie-a-jeji-souvislosti

 

Obsah:

Úvod

Druhy opevněných staveb a sídel

Struktura fortifikačních celků

Prvky fortifikačních straveb

Stručné srovnání s fortifikacemi v západní a jižní Evropě (exkurz 1)

Ke stavebně-technologickým vlastnostem středověkých fortifikačních staveb (exkurz 2)

Obrazová část

Slovník

Literatura a prameny (výběr)

Rejstřík místních jmen v obrazových přílohách

Anglické resumé


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru