archiv detailpraha: rod přemyslovců se dočkal první komplexní monografie

Praha: Rod Přemyslovců se dočkal první komplexní monografie

Rod Přemyslovců se dočkal první komplexní monografie, která vznikala několik let a na níž se podílel početný kolektiv medievalistů, archeologů a historiků umění v čele s editory Petrem Sommerem, Dušanem Třeštíkem, jenž se bohužel konečného vydání nedožil, a Josefem Žemličkou. Jedná se o zatím rozsahem největší souhrn výsledků bádání o Přemyslovcích, k nimž se dospělo zejména v posledních letech. Mezi 35 autory několika generací nalezneme i dva zahraniční medievalisty, Skota Roberta Bartletta, který ve velice zajímavé studii srovnal stát Přemyslovců a Skotsko, a polského badatele Jerzyho Strzelczyka, jenž se zamyslel nad vztahem přemyslovských Čech a Polska.

Základní osu celé knihy tvoří studie hlavních editorů, kteří shrnuli výsledky své práce za desítky let, kdy se věnovali či věnují přemyslovské problematice. Petr Sommer pojednal zejména o christianizaci Čech a Dušan Třeštík o počátcích Čechů, tvorbě českého státu, jeho christianizaci a prvních českých světcích v čele se svatým Václavem. Josef Žemlička se pak zaměřil především na politické dějiny doby knížecí i královské. Texty nejsou časově vymezeny jen vládou Přemyslovců, ale zcela pochopitelné jsou přesahy na obou stranách, do dějin Velké Moravy na straně jedné a vlády králů z rodu Lucemburků na straně druhé. Jednotlivé kapitoly jsou prokládány různými tématickými exkurzy dalších odborníků, jež rozšiřují hlavní text. Čtenář se tak dozví více informací např. o velkomoravských vlivech v Čechách nebo Pražském hradě v raném středověku.

Kniha představuje v plné šíři pestrost bádání o přemyslovském období. Neomezuje se jen na politické a církevní dějiny, ale v publikaci nalezneme také např. příspěvky o hospodářských dějinách, heraldice, sfragistice a numizmatice, kolonizaci, rytířské a dvorské kultuře, královských hradech, písemné kultuře, královských korunovacích či symbolech panovnické moci. Období vlády Přemyslovců je významné i z hlediska dějin umění. Kniha přibližuje rovněž formou exkurzů některé konkrétní památky spjaté s Přemyslovci, např. výmalbu znojemské rotundy či hnězdenské bronzové dveře. Vývoji architektury je pak věnována samostatná studie z pera Jiřího Kuthana.

Několik stránek je věnováno i opavským Přemyslovcům jako připomenutí, že sice roku 1306 smrtí českého krále Václava III. vymřeli po meči v Čechách a na Moravě vládnoucí Přemyslovci, ale vedlejší větev tohoto rodu byla u moci na Opavsku až do roku 1521, kdy zemřel její poslední mužský příslušník, ratibořský a opavský kníže Valentin Hrbatý.

Velkým plusem reprezentativní knihy je bohatý obrazový doprovod (přes 600 barevných fotografií, mnoho mapek a různých kreseb) opatřený obsáhlými popiskami, které zajímavě doplňují hlavní texty. Na závěr je pak zařazen soupis všech pramenně doložitelných členů rodu Přemyslova, jenž začíná nejmenovaným otcem prvního historicky jménem doloženého knížete Bořivoje a končí nemanželskými dětmi posledních přemyslovských králů Václava II. a jeho syna Václava III. Nádherná publikace zaujme nejen svým obsahem, ale také svými rozměry. Je určena jak odborníkům, tak i laické veřejnosti, jež si tak může učinit ucelený obrázek o nejstarší a u nás také nejdéle vládnoucí dynastii.

Marek Zágora

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

Petr Sommer-Dušan Třeštík-Josef Žemlička (eds.): Přemyslovci. Budování českého státu, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2009, 780 stran, doporučená cena 1499 Kč.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru