archiv detailpraha: rytířství ve středověku - český překlad knihy francouzského medievisty jeana floriho

Praha: Rytířství ve středověku - český překlad knihy francouzského medievisty Jeana Floriho

Francouzský medievista Jean Flori je jedním z největších odborníků zabývajících se středověkým rytířstvím a dějinami křížových výprav. V knize Rytíři a rytířství ve středověku se zabývá fenoménem rytířství v západní Evropě od dob římského císařství až do počátku století šestnáctého, ale nejvíce se věnuje období od 11. do 15. století. V období římského císařství hledá prvopočátky rytířství. Dokonce římsko-germánskou společnost označuje za "babičku našeho rytířství". Knihu rozdělil do tří částí: Politika, Válka a Ideologie.

V první části se Flori snaží osvětlit předpoklady vzniku rytířství a tím poukázat na jeho kořeny na Západě. Všímá si vývoje pojmu "rytíř", jehož význam zaznamenal během staletí znatelný posun.

V druhé části se pak věnuje rozmachu rytířstva od 11. století, sleduje vývoj rytířského boje a techniky. Několik kapitol věnoval i rytířské zbroji a nákladům, které s ní byly spjaty. Snaží se o "celkovou rekonstrukci" pohledu středověké společnosti na rytíře. Vyzvedává roli turnajů v životě středověkého rytíře. Zaobírá se rytíři ve vztahu k válce, popisuje nepsaná pravidla, která ve válce platila.

V poslední části se nejprve věnuje pohledu křesťanské církve na válku. Sleduje význam křížových výprav pro rozvoj středověkého rytířství a vznik rytířských řádů. Přibližuje i názory některých "teoretiků" rytířstva. Zabývá se rovněž obřady spjatými s rytíři, jako bylo zejména pasování. Všímá si role meče v rámci různých, zejména liturgických obřadů. Ve středověku mělo rytířstvo svou nezastupitelnou roli také v literatuře. Hovoříme přímo o rytířské literatuře, v jejímž rámci došlo k dalšímu vývoji pohledu na rytíře.

Překlad této spíše populárně naučné knihy do češtiny lze považovat za průkopnický mezník, protože se český čtenář poprvé setkává s prací, která se komplexně zabývá rytířstvím jako středověkým fenoménem, i když výhradně ve spojení se západní Evropou.

Marek Zágora

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

Jean Flori, Rytíři a rytířství ve středověku, překlad Dominika Kovářová, nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2008, 256 stran, doporučená cena 298 Kč.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru