knižní novinky detailpraha: sborník krajina středověké prahy (academia)

Praha: Sborník Krajina středověké Prahy (Academia)

Anotace:

Nakladatelství Academia vydalo sborník „Krajina středověké Prahy“. Autoři jednotlivých studií – archeologové, historici a přírodovědci – zkoumají různé aspekty proměn „krajiny středověké Prahy“ od raného středověku až do 15. století.

Už v 10. století se v pražské kotlině utváří jedna z nejvýznamnějších protourbánních aglomerací střední Evropy, která se ve 13. a 14. století přerodila v pražské souměstí, jehož základní rysy registrujeme dodnes. Složitý vývoj a fungování středověké Prahy však není možné pochopit bez poznání jejího vztahu k okolnímu regionu. O něj se nejprve opřela expanze prvních Přemyslovců, což dokládá síť rozsáhlých hradišť, které s konsolidací raného

státu ztratily svůj význam. Později se zde zformovalo hospodářské zázemí vrcholně středověké metropole, jež se stalo také arénou podnikání a reprezentace významných pražských měšťanů. (SK)

Jan Klápště – Tomáš Klír – Ivo Štefan (eds.), Krajina středověké Prahy, Academia, Praha 2024, 856 stran, doporučená cena 1 200 Kč, na stránkách nakladatelství Academia 960 Kč

 

Obsah:

Úvod

I. Centra a jejich krajiny v raném středověku

1. Ivo Štefan, Hledání středu: proměny centrality v Pražské kotlině a jejím okolí v raném středověku

2. Zdeněk Neustupný, Topografické podklady k rekonstrukci zázemí raně středověké Prahy

3. Ivo Štefan – Jan Hasil, Výsledky archeologického výzkumu raně středověkého opevněného centra v Praze-Královicích

4. René Kyselý, Výpověď zvířecích kostí z raně středověkého hradiště v Praze-Královicích

5. Adéla Pokorná, Nálezy rostlinných makrozbytků na hradišti v Praze-Královicích

6. Ivo Štefan – Jan Hasil, Praha-Vinoř: proměny centrálního místa v zázemí středověké Prahy

(předběžná zpráva)

7. Ivo Štefan – Helena Březinová – Jan Hasil – Sylva Drtikolová Kaupová – Estelle Ottenwelter – Hana Vondrová, Bohatě vybavený pohřeb dívky H2 na hradišti v Praze-Vinoři

8. Petr Pokorný, Na středověk s mikroskopem: výpověď palynologie o vývoji krajiny

v okolí vinořského hradiště

II. Kapitoly o vesnickém prostředí v krajině středověké Prahy

1. Jan Klápště, Možnosti a meze rurální archeologie v pražském zázemí

2. Jan Klápště, Písemné svědectví o podobě pražské krajiny 11. až počátku 13. století

3. Jan Klápště – Ladislav Rytíř – Pavel Kacl, Libocké proměny v čase dlouhého trvání

Jan John, Nálezy mincí z Liboce (Praha 6), č. p. 17

Petr Žákovský, Železná čepel z Liboce (Praha 6), č. p. 17, objekt 72095

Exkurz: Pět přírodovědných kapitol

Tereza Šálková, Radiokarbonová datace pecí a objektu 72074 z Liboce (Praha 6), č. p. 17

Tereza Šálková, Středověké rostlinné makrozbytky z Liboce (Praha 6), č. p. 17

Petr Kočár – Romana Kočárová, Liboc (Praha 6), č. p. 17 – antrakologická analýza

Zdeňka Sůvová, Archeozoologická analýza středověkých zvířecích kostí z Liboce (Praha 6),

č. p. 17

Jan Zavřel, Torzo kovářské kalicí nádoby z Liboce (Praha 6), č. p. 17

4. Jan Klápště, Raně středověká zemnice z Butovic jako detail

5. Jan Klápště, Artefakty z Hodkoviček

6. Jan Klápště a kol., Příkop jako majetkový doklad

Jan Klápště – Jaroslav Špaček, Ostrov u Záp

Jan Klápště – Drahomíra Malyková, Kbely

Ladislav Varadzin, Běchovice

7. Jan Klápště, Hledání souvislostí

III. Město a venkov ve vrcholném a pozdním středověku

1. Tomáš Klír, Zázemí vrcholně středověké Prahy

2. Tomáš Klír, Lokační aktivity pražských měšťanů

3. Martin Musílek, Venkovské majetky pražských měšťanů ve 14. a 15. století

IV. Přírodní zdroje středověké Prahy

1. Libor Jan, Doprava a obchod se dřevem v předhusitských Čechách a Praze

2. Jan Zavřel, Nerostné suroviny v krajině středověké Prahy

Seznam pramenů a literatury

Místní rejstřík

 

Internet:

https://www.academia.cz/krajina-stredoveke-prahy--klapste-jan--academia--2024

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru