knižní novinky detailpraha: sonety ze zpěvníku franceska petrarky (argo)

Praha: Sonety ze Zpěvníku Franceska Petrarky (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo reprezentativní, velkoformátovou publikaci „Sonety ze Zpěvníku“ proslulého básníka, učence a politika Francesca Petrarky v překladu Miloslava Uličného.

Korunovaný kníže básníků, Francesco Petrarca (1304–1374), je jednou z nejvýznamnějších osobností 14. století, byl slavný a uctívaný již za svého života. Dostalo se mu kvalitního vzdělání, studoval v Montpellieru a Bologni. Byl rovněž velice aktivní jako politik a dopisoval si s panovníky, kardinály a dalšími personami své doby. Výrazně se zapsal i do života (a vlády) římského císaře a českého krále Karla IV., s nímž si nejen dopisoval, ale v roce 1356 dokonce pobýval několik měsíců v Praze. Víme, že o pár let později slavný Lucemburk chtěl, aby se Petrarca stal vychovatelem jeho syna Václava, budoucího krále Václava IV. Petrarca Karlu IV. nevyhověl.
Nová publikace je zasvěcena Petrarkově poezii, konkrétně jeho sonetům. Významnou součástí jeho Zpěvníku (Il Canzoniere), který obsahuje celkem 366 (odpovídá počtu dní přestupného roku) italsky psaných básní, je tři sta sedmnáct sonetů, na nichž je znát, že byl jejich autor ovlivněn tradicí provensálských trubadúrů, od nichž převzal kult lásky k vysněné bytosti a záslužné služby dámě.

Bylo to setkání s paní Laurou, manželkou Uga de Sade, k němuž došlo zřejmě 6. dubna 1327 v avignonském chrámu sv. Kláry, které zcela zásadním způsobem ovlivnilo Franceskovu italskou básnickou tvorbu. Paní Laura žijící v Avignonu byla vdaná a měla děti, básník ji přesto opěvuje a v množství variant zpracovává oboustranný vztah. V jeho básních hraje navíc velice významnou roli příroda, která není jen pouhým pozadím.

První část Zpěvníku obsahuje celkem 227 sonetů a menší počet dalších básní - kancon, sestin, ballat a madrigalů. Mezníkem, jímž končí první část, je Lauřina smrt. Paní Laura zemřela přesně jednadvacet let po jejich prvním, osudovém setkání (6. dubna 1348) v Avignonu na mor.

Lauřina smrt básníka velice zasáhla a přiměla jej k další tvorbě. Druhá část Zpěvníku, nazvaná Po smrti paní Laury, obnáší kromě kancon, madrigalů a jiných skladeb i dalších devadesát sonetů, v nichž Petrarca oslavuje i zároveň oplakává svůj idol pozemské ženské krásy a šťastnou nebešťanku, s níž se často vídá ve svých snech.

Básník a překladatel sonetů, Miloslav Uličný (nar. 1942), je i autorem závěrečné statě „Petrarkovy sonety v české překladatelské tradici“, v níž přibližuje mimo jiné i úskalí překládání tak slavných veršů.

Publikace „Sonety ze Zpěvníku“ přináší překlad všech tři sta sedmnácti sonetů, které bezpochyby ovlivnily nejen dějiny světové literatury.

Marek Zágora

PS: Knihu s plátěným hřbetem v grafické úpravě Markéty Jelenové doplnila ilustracemi výtvarnice Vendula Císařovská. Mimo běžné vydání připravilo nakladatelství Argo ještě lahůdku pro bibliofily, 77 číslovaných výtisků s originálním grafickým listem. Cena tohoto vydání je 1.998 Kč. MZ

 

Francesco Petrarca, Sonety ze Zpěvníku, přeložil Miloslav Uličný, Argo, Praha 2022, 382 stran, doporučená cena 698 Kč

 

Obsah:

Sedm set let Petrarkových veršů

Sonety ze života Madonny Laury

Sonety na smrt Madonny Laury

Petrarkovy sonety v české překladatelské tradici

Petrarcaʼs Sonnets in Czech

Redakční poznámka

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/sonety-ze-zpevniku/

http://www.argo-bibliofilie.cz/knihy/82-sonety-ze-zpevniku

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru