archiv detailpraha: společnost kamila hilberta vydala společně s archeologickým ústavem dvoudílnou, téměř tisícistránkovou publikaci o svatovítské katedrále

Praha: Společnost Kamila Hilberta vydala společně s Archeologickým ústavem dvoudílnou, téměř tisícistránkovou publikaci o Svatovítské katedrále

Anotace:

Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z.s., vydala společně s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky dvoudílnou, téměř tisícistránkovou publikaci o Svatovítské katedrále. Dílo nazvané „Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě“ vyšlo s laskavou podporou manželů Radky a Petra Turkových.

Téměř dvacetičlenný kolektiv odborníků: archeologů, geologů, historiků architektury, umění, liturgie a hudby sepsal nejnovější publikaci o historii nejvýznamnější sakrální památky na našem území.

První svazek přibližuje dějiny katedrály do roku 1541. Druhý pak dovádí výklad až do současnosti. Jednotlivé kapitoly jsou děleny podle hlavních stavebních etap a vždy vedle sebe stojí informace o stavebním vývoji, umělecké výbavě, liturgii a hudbě. Další informace jsou pak obsaženy v textových boxech a rozšířených popiskách.

Důležitou součástí obou svazků je bohatý, často objevný obrazový doprovod (téměř 1 800 položek), který by měl katedrálu přiblížit z mnoha různých, i méně známých úhlů pohledu. V publikaci nechybí ani hmotové modely starších stavebních fází kostela, na jejichž vzniku se podíleli další odborníci. (SK)

 

PS: Připravujeme recenzi této publikace. SK

 

Jana Maříková-Kubková a kol., Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě, Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta, z.s., a Archeologický ústav AV ČR Praha, Praha 2019, 928 stran, doporučená cena 3 499 Kč

 

Z obsahu 1. dílu:

Předmluva

Katedrála viditelná a neviditelná

ROTUNDA SANCTI VITI ET DOMUS EPISCOPI

ROTUNDA SV. VÍTA A BISKUPSKÝ DŮM DO 1060

PRAŽSKÝ HRAD NA PŘELOMU 9. A 10. STOLETÍ

ROTUNDA SV. VÍTA

Přístupné části rotundy sv. Víta

Okolnosti založení rotundy a podoba první stavební fáze

Založení kaple sv. Václava

Stavební přeměny 1. poloviny 11. století

Pohřební funkce rotundy

POČÁTKY LITURGICKÉHO ZPĚVU V PRAŽSKÉM KOSTELE SV. VÍTA

BASILICA SANCTI VITI, WENCESLAI, ADALBERTI ET SANCTAE MARIAE ET MONASTERIUM ECCLESIAE PRAGENSIS

BAZILIKA SV. VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A PANNY MARIE A KLÁŠTER KOSTELA PRAŽSKÉHO 1060-1344

BAZILIKA SV. VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A PANNY MARIE

Přístupné části baziliky sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie a kapitulního komplexu

Okolnosti založení baziliky a podoba první stavební fáze

Změny v interiéru a v bezprostředním okolí baziliky před závěrečným vysvěcením

Stavební změny v interiéru baziliky ve 12. a 13. století a dynastické pohřebiště

Oltáře a liturgické zařízení

PRAŽSKÁ KATEDRÁLNÍ KAPITULA A KLÁŠTER KOSTELA PRAŽSKÉHO – HISTORIE A PODOBA BISKUPSKÉHO AREÁLU V LETECH 1000-1350

ECCLESIA SANCTI VITI, WENCESLAI, ADALBERTI ET SANCTAE MARIAE

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A PANNY MARIE 1344-1541

STAVBA GOTICKÉ KATEDRÁLY 1344-1541

Příprava stavby

Základové zdivo

Nadzemní zdivo, jeho stavební materiál a technické provedení

Důsledky změn ve vedení huti – úmrtí Matyáše z Arrasu a příchod Petra Parléře

Změny v důsledku zásahů panovníka

Vnější opěrný systém

Použití konstrukčních železných prvků v huti

Profilované prvky, ostění, pilíře a oblouky

Klenby

PŘÍBĚH STAVBY PRAŽSKÉHO KOSTELA V LETECH 1372-1378

SOCHAŘSKÉ A MALÍŘSKÉ VYBAVENÍ KATEDRÁLY V LETECH 1350-1551

ARNOŠT Z PARDUBIC A OFFIZIUM  V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE

LITURGICKÉ RUKOPISY A KAPITULNÍ KNIHOVNA

 

Z obsahu 2. dílu:

ECCLESIA SANCTI VITI, WENCESLAI, ADALBERTI ET SANCTAE MARIAE

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A PANNY MARIE 1541-1791

KATEDRÁLA OD VELKÉHO POŽÁRU ROKU 1541 DO SKLONKU BAROKA

Gotika, renesance, baroko… a zase gotika

Nejvzácnější klenot království

Zbožní návštěvníci a poutníci

Obdivovaná, opravovaná a nedostavěná

KATEDRÁLA JAKO HUDEBNÍ CENTRUM?

ECCLESIA SANCTI VITI, WENCESLAI, ADALBERTI ET SANCTAE MARIAE

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A PANNY MARIE 1791-1929

KATEDRÁLA BEZ KRÁLE: CHRÁM SV. VÍTA V LETECH 1791-1929

Neoklasicistní předehra

Stoleté jubileum svatořečení Jana Nepomuckého

Zakladatel a vizionář: Václav Michael Pešina

První stavitel chrámu (1861-1871): Josef Andreas Kranner

Architektonický návrh na dostavění katedrály

Krannerova proměna interiéru svatovítské katedrály

Pozice přísného historismu: Josef Mocker

Chrliče a sochařská výzdoba katedrály

Velká jižní věž

Mockerovo pojetí katedrálního interiéru

Bod obratu: Kamil Hilbert

Katedrální sochařství

„Královské“ úkoly: Korunní komora, královská hrobka, Svatováclavská kaple

Inscenace interiéru

Rok 1929

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA JAKO HUDEBNÍ CENTRUM 19. STOLETÍ

Vstup do nového století

Materiální podmínky svatovítského kůru

Restitutivní estetika 19. století v zrcadle obnovy pražské katedrály a jejího kůru

Obnova rorátů v pražské katedrále Václavem Pešinou

Šachovnice kolem svatovítského kůru: Allgemeiner Deutscher Cäcilienverein a Obecná jednota cyrilská

ECCLESIA SANCTI VITI, WENCESLAI, ADALBERTI ET SANCTAE MARIAE

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A PANNY MARIE OD 1929

RAKOUSKO-UHERSKO, ČESKOSLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLIKA – KATEDRÁLA VE 20. STOLETÍ

Svatováclavské milénium

1. celostátní sjezd československých katolíků

Nástup nacismu

Poválečné období

Důsledky února 1948

Reformy II. vatikánského koncilu a úprava interiéru katedrály

Jan Pavel II. a společenské změny

„Desetiletí duchovní obnovy“ v katedrále

Katedrála a hledání polistopadové identity českého katolicismu

SOCHAŘSKÁ A MALÍŘSKÁ VÝZDOBA KATEDRÁLY SV. VÍTA OD KONCE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY PO SOUČASNOST

KATEDRÁLA V LETECH PRVNÍ A DRUHÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Tomáš Garrigue Masaryk a katedrála v době příprav a průběhu svatováclavských oslav

Umělecká výzdoba a umělecké styly

Vitráže, mozaiky a nástěnné malby

Figurální dekorativismus a národní symbolika v dílech Františka Kysely, „české písmo“ Jaroslava Bendy

V učitelových stopách a i vlastní cestou: umělecká činnost Cyrila Boudy a Karla Svolinského

Secesní ozvuky Alfonse Muchy

Od dekorativismu k novodobému realismu: okna a mozaika Maxe Švabinského

Sochařství

Triforiové busty v nové části katedrály

Bronzová vrata západního průčelí

Sochařské práce Štěpána Zálešáka, Jaroslava Horejce, Karla Dvořáka a Karla Pokorného

Kamenická dekorace a plastiky Vojtěcha Suchardy

Ukřižování Františka Bílka

KATEDRÁLA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Uskutečněné i neuskutečněné projekty

Německé úpravy v katedrále

KATEDRÁLA OD KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY PO SOUČASNOST

Poválečné období

Totalitní éra: období let 1948-1989

Doba polistopadová: období od roku 1989 po současnost

Nový začátek?

HUDBA A OSOBNOSTI NA SVATOVÍTSKÉM KŮRU VE 20. STOLETÍ

Umístění kůru a varhan

Proměny hudebního repertoáru na novém svatovítském kůru

Svatovítský sbor

Liturgické reformy na svatovítském kůru

KATEDRÁLA VE FOTOGRAFII

 

Internet:

www.katedrala-viditelna.cz


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru