knižní novinky detailpraha: středověké rukopisy v českých zemích. handbušek kodikologa (scriptorium)

Praha: Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa (Scriptorium)

Anotace:

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo knihu „Středověké rukopisy v českých zemích“ s podtitulem „Handbušek kodikologa“ historika a archiváře Michala Dragouna.

Kodikologie je pomocnou vědou historickou zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak i jejich vznikem, funkcí a užíváním. Vznik této příručky ("handbušku") je motivován především absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Přináší proto praktický návod popisů fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů. V úvodu knihy se čtenář seznámí s dějinami českých a moravských knihoven ve středověku. Po něm pak následuje návod popisu středověkých manuskriptů, zakončený modelovým popisem. Vše je doplněno bohatým obrazovým doprovodem. (SK)

 

Michal Dragoun, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Scriptorium, Praha 2018, 192 stran, doporučená cena 275 Kč

 

Obsah:

Úvod

DĚJINY KNIHOVEN V ČESKÝCH ZEMÍCH

Prameny

Způsoby získávání knih

Množství dochovaných rukopisů

Institucionální knihovny

Knihovny osobní (soukromé)

Rukopisná kniha v novověku

POPIS RUKOPISŮ

Fyzický popis rukopisů

Záhlaví

Forma

Materiál

Filigrány

Skladba

Psací plocha

Foliace, paginace, živá záhlaví

Poškození

Písmo

Výzdoba

Notace

Vazba

Zlomky

VLASTNICKÉ ZÁZNAMY A HISTORIE RUKOPISU

LITERATURA

OBSAHOVÝ (TEXTOVÝ) POPIS

Transkripce nebo transliterace, jazyky rukopisných textů

Jednotlivé typy textů

Verše

Gramatika a rétorika

Bible

Teologie

Kazatelská literatura

Zábavná literatura

Historiografie

Liturgické rukopisy

Hagiografie

Filozofie

Právo

Přírodovědné texty

Diplomatický materiál

Antická literatura

Inkunábule a staré tisky

MODELOVÝ POPIS

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru