knižní novinky detailpraha: svatá hostina a svatý půst – překlad stěžejní práce americké medievistky caroline walker bynum

Praha: Svatá hostina a svatý půst – překlad stěžejní práce americké medievistky Caroline Walker Bynum

Anotace:

Nakladatelství Argo vydává v rámci své úspěšné a zároveň záslužné edice Každodenní život překlad jedné z prvních a nejvýznamnějších prací, která přináší genderově pojatou historii středověku. Kniha „Svatá hostina a svatý půst“ americké medievistky Caroline Walker Bynum vyšla v originále (Holy Feast and Holy Fast) již v roce 1988, přesto se jedná o stále inspirující čtení a její překlad je velice záslužným počinem.

Autorka pojednává zevrubným způsobem o specifických podobách ženské zbožnosti zejména v období 13. a 14. století. Ukazuje, jak byly ženská zbožnost a ženská askeze provázány s ženským vztahem k jídlu, který v mužském prostředí vůbec nenajdeme. Koncept raně středověkého mnišství, jehož podstatou byl přísný půst, podle autorčina soudu v pozdním středověku plně přebraly ženy.

Zároveň pak půst propojily s eucharistickou zbožností, jež ve svém důsledku vedla k vytváření představ, v němž ženy pojídaly Krista jako svého Boha, a tím se s ním tělesně nejen ztotožňovaly, ale i spojovaly. Hlavními hrdinkami knihy jsou nejen ženské poustevnice, ale i nejrůznější mystičky, na které mužská středověká společnost pohlížela s velkou ostražitostí.

 

Marek Zágora

 

Caroline Walker Bynum, Svatá hostina a svatý půst, Argo, Praha 2017, 464 stran, doporučená cena 448 Kč

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/227059/svata-hostina-a-svaty-pust/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru