knižní novinky detailpraha: tábor i. od počátku osídlení do roku 1452 (nln – edice dějiny měst)

Praha: Tábor I. Od počátku osídlení do roku 1452 (NLN – Edice Dějiny měst)

Anotace:

V Nakladatelství Lidové noviny vyjde v rámci řady Dějiny měst první svazek trilogie o dějinách města Tábora, jehož autorem je profesor František Šmahel, jenž se zásadním způsobem podílel již na vzniku Dějin Tábora, které vyšly na konci 80. let dvacátého století v Jihočeském nakladatelství Růže.

První svazek trilogie začíná ohlédnutím za pradávnou historií ostrožny nad soutokem Lužnice a Tismenického potoka, počátky Sezimova Ústí, nezdařeným založením královského města Hradiště a středověkým osídlením blízkého okolí. V první polovině 15. století měla z českých měst jen Praha významnější dějinnou roli než nově vznikající město Tábor. Proto jsou počáteční osudy města (dvě až tři desetiletí) úzce spjaty s českými dějinami, čemuž je věnováno hned několik kapitol. Na své si ale přijdou i zájemci o místní historii, především pak v obšírném pojednání o vzhledu, kultuře a životě královského města, na něž byl Tábor povýšen císařem Zikmundem Lucemburským, a ve třech archeologických exkurzech. (SK)

 

František Šmahel, Tábor I. Od počátku osídlení do roku 1452, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 576 stran, doporučená cena 569 Kč

 

Z obsahu:

Předmluva

I. PŘEDHUSITSKÉ TÁBORSKO, JEHO OSÍDLENÍ, MOCENSKÉ, CÍRKEVNÍ A SOCIÁLNÍ POMĚRY

II. POČÁTKY PROTICÍRKEVNÍ KRITIKY A REFORMNÍHO RADIKALISMU

III. TÁBORSKÁ REVOLUČNÍ KOMUNA 1420–1421

IV. ZÁKLADY MĚSTA A JEHO SVAZU 1422–1427

V. VRCHOL A PÁD TÁBORSKÉHO BRATRSTVA

VI. TÁBORSKÁ MĚSTSKÁ REPUBLIKA 1434–1452

VII. VZHLED ŽIVOT A KULTURA HUSITSKÉHO TÁBORA

VIII. ARCHEOLOGICKÉ EXKURZY (Miloš Drda – František Janda – Jiří Bumerl)

IX. PŘÍLOHY

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/tabor-i-od-pocatku-osidleni-do-roku-1452/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru