knižní novinky detailpraha: traktáty a receptáře. výtvarné techniky středověku, renesance a baroka (nakladatelství filosofia – národní památkový ústav)

Praha: Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka (Nakladatelství Filosofia – Národní památkový ústav)

Anotace:

Nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydalo společně s Národním památkovým ústavem dvoudílnou publikaci nazvanou „Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka“, která zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, rozptýlené v málo dostupných, většinou cizojazyčných publikacích.

Publikace přinášejí celkem 36 samostatných textů, které jsou seřazeny chronologicky a sahají do období od 8. do počátku 18. století. Kniha je určena širší odborné veřejnosti, i proto jsou jednotlivé recepty v nutných případech doplněny krátkými vysvětlivkami nebo komentáři. Za příslušnými odstavci jsou pak umístěny odkazy na recepty a popisy obdobného charakteru. (SK)

 

Antonín Novák (ed.), Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka 1. a 2. díl, Nakladatelství Filosofia - Národní památkový ústav, Praha 2020, 914 stran, doporučená cena 600 Kč

 

Obsah:

Úvod

Orientace v receptech a ediční zásady

Uvedení do terminologie

Seznam zkratek

 

DÍL PRVNÍ

(1) Jehan Le Bègue: Tabula de vocabulis sinonimis

Terminologický slovník z počátku 15. století

(2) Lucký rukopis – Compositiones ad tingenda

Codex Carolinus (Lucensis), (Barevné sestavy); 8. století

(3) Mappae Clavicula

Phillipsův kodex; 8.–9. stol., úvodní část: 12. století

(4) Heraclius: De coloribus et artibus Romanorum

(O barvách a umění Římanů); díl I–II: 9.–10. stol., díl III: 11. století

(5) Theofil: De diversis artibus

(O různých uměních); knihy I–II: 10.–11. století

(6) Hi sunt omnes colores

(Zde jsou veškeré barvy); Salzburg, přípis z 12. století

(7) Petrus de Saint Audémar: De coloribus faciendis

(O přípravě barev); 12. století

(8) Liber illuministarum z Tegernsee

(Iluminátorská kniha); 15. – počátek 16. století

(9) Leydenský rukopis – Aquae […] ad temperandos omnes colores

(Složení vod k temperování veškerých barev); 1. polovina 14. stol., opis z 15. století

(10) Štrasburský rukopis

1. polovina 14. stol., dochováno ve zničeném opisu z 15. století

(11) Jehan Le Bègue: Experimenta de coloribus

(Zkušenosti s barvami, Další experimenty, Dodatky); počátek 15. století

(12) Knížky menší o alchymii

staročeská kompilace ze 14.–15. století

(13) Cennino Cennini: Il libro dell‘arte

(Kniha o umění); 1383–1400, s dodatky z počátku 15. století

(14) Boloňský rukopis – „Segreti per colori“

(Tajemství barev); 1. polovina 15. století

(15) Jerusalemská Hermeneia

jerusalemské texty; starší verze, patrně ze 16. století

(16) Athoská Hermeneia

Dionýsios z Furny: Hermeneia tęs zografikęs technęs

(Průvodkyně malířského umění); rukopis z let 1730–1734

(17) Bělehradský lékařský sborník

Balkán, konec 16. století

(18) Zagorský rukopis (Trojickij sbornik)

Zápisky z Trojicko-Sergějevské lavry; 16. století

(19) Kijevský receptář (Leopardovský sborník)

Asi 16. století, opis z počátku 18. století

(20) Tipik biskupa Nektaria (Leopardovský sborník)

1599, částečný opis z počátku 18. století

(21) Tolstého sborník 392

Konec 16. – počátek 17. století

(22) Sijský podlinnik otce Nikodima

Konec 17. století

(23) Pogodinův podlinnik

17. století, tradice 16. století

(24) Rumjancevský sešit

Konec 17. století

(25) Valentin Boltz von Ruffach: Illuminierbuch

(Kniha o iluminování); Basel 1549

(26) Giorgio Vasari: Introduzione alle tre arti del disegno

(Úvod k trojímu umění kresby); kapitoly 15–35 o malířství z knihy Životopisů (Le vite de‘più eccelenti pittori), 2. vydání 1568

 

DÍL DRUHÝ

(27) G. B. Armenini da Faenza: De veri precetti della pittura

(Správné návody k malování); Ravenna 1587 (kniha II, kap. 6–9)

(28) Receptář Bavora Rodovského z Hustiřan

Konec 16. století – vybrané texty

(29) Pietro Andrea Mattioli (Matthiolus): Herbář

Překlad Tadeáše Hájka z Hájku, Melantrich Praha 1562 – vybrané texty

(30) Johann Mathesius: Horní postila (Sarepta oder Bergpostill)

Nürnberg 1564 – vybrané kapitoly

(31) Anselm de Boodt: Gemmarum et lapidum historia

(Pojednání o kamenech a drahokamech); Hanau 1609

(32) Vincenzo Scamozzi: Kapitoly o maltách

(L‘idea della architettura universale); kniha VII, kapitoly XVII–XXII, Venetia 1615

(33) Theodore T. de Mayerne: Pictoria, Sculptoria et quae subalternarum artium

(Malířství, plastika a něco z přidružených umění); rukopisný receptář z let 1620–1646

(34) Pierre Le Brun: Recueil des essaies […] de la peinture

(Sbírka úvah o podivuhodnostech malířství); rukopis, 1635

(35) Gian Batista Volpato: Modo da tener nel dipinger

(Doporučené malířské postupy); rukopis z konce 17. století

(36) Andrea Pozzo: Breve instruttione per dipingere a fresco

(Krátké poučení o freskové malbě); dodatek ke 2. dílu knihy Prospettiva de‘pittori et architetti, Roma 1700

 

Internet:

https://shop.flu.cas.cz/cs/mimo-rady/602-novak-antonin-traktaty-a-receptare-vytvarne-techniky-stredoveku-renesance-a-baroka.html?search_query=Traktaty&results=3


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru