knižní novinky detailpraha: třetí díl menclových dějin evropské architektury

Praha: Třetí díl Menclových Dějin evropské architektury

Třetím dílem pokračuje reprezentativní vydání Dějin evropské architektury klasika české historie umění Václava Mencla. Tentokrát je tématem karolinská a románská architektura. Kniha je bohatě vybavena půdorysy a fotografiemi, část z nich pochází přímo z archivu Václava Mencla, včetně jeho kreseb.

„Renesancí imperiálního mýtu, tímto manifestačním navázáním na univerzalitu západořímské Konstantinovy křesťanské říše vykonal Karel Veliký čin v podstatě politické povahy: po dlouhé době, po Justiniánovi opět poprvé, vnesl do kultury prvek mocenský. Antika, znovu instalovaná ve svém původním smyslu, vstoupila do dějin západoevropského lidstva z jasně uváženého a osobně zodpovědného rozhodnutí a dala tak základ vývoji, jehož výsledkem je dnešní západní kultura.“

Z tohoto zorného úhlu pak Mencl představuje široké panorama tehdejší architektury. Zajímá ho polarita moci světské a moci duchovní, takže vedle katedrál, klášterů se věnuje i císařským falcím. Autor se soustředí především na architektonickou strukturu, základní stavební druhy, které se po Evropě šíří po celý raný středověk, a to i tam, kam moc Karla Velikého přímo nezasahovala, jako jsou Čechy nebo středověké Uhry.

Ve druhé polovině knihy navazuje na karolinské umění část věnovaná románské architektuře, kterou Mencl poeticky nazval svítáním z Cluny. Velký románský klášterní areál v Cluny ve Francii byl žel zničen za Francouzské revoluce, takže zásluhu na jeho rekonstrukci mají především historikové umění ve spolupráci s archeology. Velké uznání patří americkému badateli Kennethu Johnu Conantovi, jehož velká architektonická monografie o Cluny vyšla v roce 1968, a předcházely jí několik desetiletí trvající vykopávky. Z jeho knihy jsou v Menclově publikaci převzaty mimo jiné rekonstrukční kresby. Každý, kdo dnes navštíví Cluny a uvidí zbytky třetího klášterního kostela z 12. století, pochopí i Menclovo nadšení pro tuto imponující architekturu.

Menclovi se v knize podařilo načrtnout široké panorama románské architektury, pro kterou byla příznačná variabilnost forem a využití rozličných tvůrčích inspirací. Pozornost věnuje Mencl kostelům na cestě do poutního centra Santiaga de Compostela, specifice toskánské protorenesance, osobitosti normanské architektury v severní Francii, Anglii i na Sicílii a také jednotlivým regionálním stylům ve Francii. Představuje také německé císařské domy i štaufské falce včetně Chebu a pozoruhodně i architekturu Skandinávie a její dřevěnou architekturu.

Velká škoda, že vše zůstalo u nejzákladnější orientace a pouze u jistého naskicování velkého tématu. Stručnost mnohdy nebyla namístě. Mrzí mě třeba, že Mencl jen velmi letmo zmínil katedrálu v Durhamu, protože bych si rád přečetl jeho rozbor této stavby, která v rámci románského stylu pracuje s gotickými prvky, a to několik desetiletí před Sugerovým klášterním kostelem Saint Denis u Paříže.

Mencl čtenářům nabízí základní zmapování tématu a od čtenáře očekává, že návazně na to se pustí i do studia doporučené literatury. Z aktuálních publikací to bude zejména obsáhlá kniha Romanesque Architecture, kterou pro slavnou edici dějin umění Pelican History of Art napsal Eric Fernie.

Dosti podstatná je fotografická část Menclovy publikace, skvěle vybrané fotografie a v návaznosti na to i dokumentační kresby a půdorysy. Čtenář díky tomu pochopí, že období od 9. do 12. století nabídlo neobyčejné vzepětí tvůrčího a uměleckého snažení, že šlo v evropských kulturních dějinách o mimořádnou dobu kvasu a tvůrčích objevů.

Obrovskou práci na knize opět odvedla její editorka Helena Soukupová, která doplnila text svého učitele Mencla detailními poznámkami, které čtenáři umožní širší orientaci v předrománském a románském umění, a představuje i shrnutí nových poznatků. Tento monumentální knižní pomník celoživotního odkazu Václava Mencla vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

 

Peter Kováč

Václav Mencl, Dějiny evropské architektury III., nakladatel: Národní památkový ústav (Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze), Praha 2022, 304 stran, doporučená cena 1 399 Kč

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru