archiv detailpraha: unikátní "stavební deník" z doby císaře rudolfa ii.

Praha: Unikátní "stavební deník" z doby císaře Rudolfa II.

Trochu pozapomenutou knihou se stala vynikající publikace Michala Fialy a Jaroslava Jáseka nazvaná Šítkovská vodárna a Karel Mělnický. Podrobný úvod je věnován Šítkovské vodárně postavené v Praze v letech 1588-1591. Práce řídil měšťan a radní Nového Města pražského Karel Mělnický. Věž i vodárna dodnes stojí a v době Rudolfa II. dodávala vodu do tří čtvrtin Nového Města. Své pojmenování získala po mlynáři Janu Šítkovi, který měl v blízkosti mlýn. Nejcennější částí knihy je edice kompletního stavebního deníku (strana 88 - 259), který dává nahlédnout do dobové stavební praxe na konci 16. století, poskytuje cenné údaje o cenách materiálu i služeb, o dobové technologii a časové náročnosti práce, o platech stavebních řemeslníků. K deníku je udělán i slovníček dobových termínů. Kniha vyšla v edici DOCUMENTA PRAGENSIA monographia, což je ediční řada založená Archivem hl. m. Prahy v roce 1992.

PhDr. Peter Kováč

Michal Fiala a Jaroslav Jásek, Šítkovská vodárna a Karel Mělnický, 280 stran, Praha 2004, cena 350 Kč.

 

„Tři útlé svazky rukopisných záznamů nákladů stavby Šítkovských mlýnů a vodárny na Novém Městě pražském z let 1589 až 1591, resp. 1593 jsou uloženy ve Strahovské knihovně řádu premonstrátů. Týdenní „registra" která sloužila jako podklad pro vyúčtování při roční uzávěrce, jsou ve vodohospodářské veřejnosti nazývána nepřesně „stavebním deníkem", protože se z jejich obsahu dá doložit nejen ekonomická náročnost staveb, ale lze i, při troše obrazotvornosti a technického myšlení, identifikovat některé stavební postupy, použité stavební technologie, zdroje a druh stavebního materiálu, použití strojů, nástrojů a přístrojů a další detaily. V textu je proto pro označení tohoto dokumentu používán z větší části termín „stavební deník". Pokud je známo, jedná se o jediný dochovaný stavební deník vodohospodářských staveb z renesančního období, je znám i autor rukopisu, který je zároveň stavitelem popsaného díla. Díky této písemné památce je možné týden po týdnu sledovat nejen pracovní postupy a ekonomickou náročnost této činnosti, ale i některé společenské či přírodní jevy. Pro dějiny technické práce je rukopis Karla Mělnického dosud plně nedoceněným zdrojem poznání."

(Z úvodu ke knize Šítkovská vodárna a Karel Mělnický)


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru