zaujalo nás detailpraha: univerzita karlova získala dvě vzácné listiny ze 14. století

Praha: Univerzita Karlova získala dvě vzácné listiny ze 14. století

Letos jsme si připomněli šestisté sedmdesáté výročí založení Univerzity Karlovy a právě v posledním červnovém týdnu získalo pražské vysoké učení hned dvě velice významné listiny, jejichž hodnotu nelze téměř vyčíslit. Jejich objev je srovnatelný se zakoupením tzv. Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který získala Národní knihovna v roce 2005.

Oba dokumenty z roku 1347 se vážou k založení univerzity a předcházejí její samotný vznik. První listinou je souhlas papeže Klimenta VI. s vybudováním pražského učení z 26. ledna 1347 a druhou notářský opis (instrument) tohoto souhlasu s podpisy svědků z 30. června téhož roku.

Obě listiny byly nabídnuty soukromým majitelem Univerzitě Karlově prostřednictvím J&T banky ke koupi. Byly vyhotoveny tři odborné posudky, které prokázaly pravost obou dokumentů. V pondělí 25. června podepsala univerzita smlouvu, o dva dny později pak obdržela oba výjimečné dokumenty. Původní majitel zůstal v anonymitě. Podobně neznámá je i konečná suma, za níž byly listiny pořízeny, ale hovoří se řádově o milionech korun.

První listina papeže Klimenta VI. je napsána na jihoevropském pergamenu a je na ní zavěšena olověná papežská bula. Druhý dokument, mírně poškozený notářský opis je na pergamenu, který se používal v Čechách. Ze dvou přivěšených voskových pečetí pražské kapituly a vikáře se dochovala jen ta kapitulní. Vydavatelem opisu byl notář Petr Michalův z Prahy.

Oba dokumenty ihned zaujaly i pozornost historiků, kteří se jim budou věnovat. Budou pátrat, jak se listiny dostaly do soukromých sbírek a kudy putovaly. Před objevem se vědělo, že podle papežských registrů byl Klimentův souhlas vyhotoven ve dvou exemplářích. První originál byl v univerzitním archivu, odkud byl na konci druhé světové války spolu s dalšími cennostmi odvezen a dosud je nezvěstný. Odborníci se domnívají, že druhý originál dostal pravděpodobně pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který byl tehdy univerzitním kancléřem. Z arcibiskupství se pak mohly listiny „ztratit“ za husitských válek nebo za třicetileté války.

Obě písemnosti nyní čeká restaurování. Univerzita je pak bude vystavovat při významných událostech.

 

Marek Zágora

 

Foto Univerzita Karlova.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru