knižní novinky detailpraha: uprostřed koruny české. gigantická příručka o gotickém a raně renesančním umění ve východních čechách v letech 1250–1550 (artefactum, ústav dějin umění)

Praha: Uprostřed Koruny české. Gigantická příručka o gotickém a raně renesančním umění ve východních Čechách v letech 1250–1550 (Artefactum, Ústav dějin umění)

Od února do června 2020 byla v Muzeu východních Čech v Hradci Králové k vidění reprezentativní výstava nazvaná Uprostřed Koruny české s podtitulem Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550. Bilanci tehdy doprovázela brožovaná publikace (244 stran) – průvodce výstavou s výběrem hlavních exponátů.

(Průvodce výstavou si zájemce může volně stáhnout z internetu na této adrese: https://www.muzeumhk.cz/images/publikace-zdarma/uprostred-koruny-ceske-pruvodce.pdf)

Nyní pražské nakladatelství Artefactum (Ústav dějin umění) vydalo vědecký katalog k této unikátní akci. Jde o dvanáct kilogramů vážící třídílnou publikaci! Vydání připomíná téměř bibliofilii: k dispozici je pouze 500 kusů!

První svazek je věnován obecnému přehledu, který se týká historie, objednavatelů a umění od iluminovaných rukopisů až po deskové obrazy a sochy. Obsahuje také studie zaměřené na klíčová témata, jako je geografie, archeologie, architektura, užité umění a urbanismus.

Další dva svazky jsou reprezentativním katalogem. Spíše však jde o tzv. handbuch, podrobnou příručku, podobnou třeba legendárnímu pětidílnému německému katalogu Die Parler und der schöne Stil 1350–1400 (Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln) z roku 1978.

Kupříkladu slavná Kladská madona ze sbírek berlínských Státních muzeí, kterou v polovině 14. století objednal arcibiskup Arnošt z Pardubic, nebyla v Hradci Králové vystavena, nicméně do katalogu je zařazeno její podrobné heslo, které zpracoval polský badatel Romuald Kaczmarek. Stejně tak v katalogu najdeme rozsáhlá hesla týkající se gotické architektury a vybavení kostelů. Kupříkladu se tam dočteme podrobné informace o nedávno restaurovaném náhrobku Arnošta z Pardubic, který vytvořil sochař z pražské huti Petra Parléře.

Umění východních Čech a přilehlých regionů je v takovém rozsahu zkoumáno vůbec poprvé a na vzniku publikace se podílelo téměř šest desítek autorů, odborníků na danou problematiku. Protože část uměleckého odkazu se vztahuje i ke Kladsku, účastnili se na přípravě všech tří svazků také polští badatelé jako třeba zmíněný Romuald Kaczmarek nebo Bogusław Czechowicz.

Z českých badatelů největší kus práce odvedli historikové umění z pražského Ústavu dějin umění ve spolupráci s odborníky z dalších českých institucí. Zejména iniciační podíl patří Heleně Dáňové, Kláře Mezihorákové, Daliborovi Prixovi a také Ivo Hlobilovi, který se vydání knihy už nedožil.

Rozsah a záběr je úctyhodný. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu je představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Třeba renesančnímu umění v Pardubicích je v katalogu věnováno šedesát stran a gotice v Hradci Králové sto dvacet stran. Třísvazková publikace je doplněna mimořádně bohatou obrazovou dokumentací. Škoda jen velmi stručného anglického resumé.

Lze bez nadsázky říci, že východní Čechy a Kladsko v současném Polsku se tímto počinem vrací na výsluní středoevropských dějin umění. Velmi vstřícná pro diváka je i zdařilá grafická úprava. Samo prohlížení všech svazků se stovkami a stovkami velkých barevných fotografií s řadou působivých detailů je velkým zážitkem.

Peter Kováč

UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ – Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550, Helena Dáňová – Ivo Hlobil – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), celkem 2702 stran, Praha: Artefactum 2020, ISBN 978-80-88283-52-2 (díl I. Studie), ISBN 978-80-88283-53-9 (díl II/1,2 Katalog), ISBN 978-80-88283-54-6 (soubor), doporučená cena: 2900 Kč

Internet:

https://www.udu.cas.cz/cz/knihy/uprostred-koruny-ceske

https://www.udu.cas.cz/archiv/content_cz/UK%C4%8C_obsah-1719924433.pdf

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru