zaujalo nás detailpraha: ústav dějin křesťanského umění na katolické teologické fakultě zpřístupnil archiv jaromíra homolky

Praha: Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě zpřístupnil Archiv Jaromíra Homolky

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc (1926-2017) patřil k velkým osobnostem české historie umění. Zajímal se o pozdně gotické řezbářství na Slovensku a v jižních Čechách, o sochařství a architekturu krásného stylu kolem roku 1400 a o umění spjaté s Přemyslovci ve 13. století. Stál za velkými projekty jako byla výstava Jihočeská pozdní gotika (1965), publikace Pozdně gotické umění v Čechách (1978, 1984), katalog nerealizované expozice České umění gotické (1970).

Na Karlově univerzitě (katedra dějin umění) od roku 1966 vychoval tři generace českých historiků umění. Na mne jako jednoho z jeho žáků nejvíce zapůsobilo, že vědu o umění chápal jako exaktní činnost, ale každou přednáškou nám svým příkladem naznačoval, že k pochopení takových velikánů, jako byl Mistr třeboňského oltáře, Petr Parléř, Claus Sluter nebo Giovanni Pisano je nezbytně zapotřebí i cit pro umění a lidská vášeň.

Jeho největší publikací zůstává kniha Gotická plastika na Slovensku (1972), základní dílo pro domácí i zahraniční badatele. Žel jako torzo zbyl jeho projekt velké monografie Petra Parléře, která zůstala po mnoho desetiletí jen v rukopise.

V roce 2003 stál profesor Homolka u znovuzaložení Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě. Právě proto tento ústav nyní připravil speciální internetové stránky – Archív Jaromíra Homolky. Zájemce tam najde řadu profesorových klíčových článků a studií z odborných časopisů i publikací, ale také deníky a nepublikované práce (konkrétně jde o celou diplomovou práci o díle pozdně gotického řezbáře Pavla z Levoče z let 1952-1953 nebo neotištěnou studii o díle Nicolause Gerhaerta, velikána evropského umění 15. století).

Stránky veřejně zpřístupňují dostupnou část odkazu badatelského života prof. Jaromíra Homolky. Budou i nadále revidovány a aktualizovány.

Peter Kováč

 

Fotografie prof. Homolky je převzata ze stránek Archivu Jaromíra Homolky

 

Internet:

http://jaromirhomolkaarchive.com/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru