archiv detailpraha: v oplatce jsi všecek tajně – ikonografická výstava (královská kanonie premonstrátů na strahově)

Praha: V oplatce jsi všecek tajně – ikonografická výstava (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

PLÁNUJEME PRO ČTENÁŘE KOMENTOVANOU PROHLÍDKU VÝSTAVY!

Anotace:

V Královské kanonii premonstrátů v Praze na Strahově je od 16. března do 20. května k vidění velice zajímavá výstava nazvaná „V oplatce jsi všecek tajně“ s podtitulem „Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře“.

Jedná se o reprezentativní expozici představující eucharistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Výstava je uvozena slovy veršované modlitby, zaznamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery českého krále Přemysla Otakara II., která je oslavou mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné „oplatce“.

Díky výjimečnému postavení v křesťanském životě byla a je eucharistie bohatou inspirací pro výtvarné umění, o čemž svědčí více než padesát exponátů. Mezi nimi pak na první pohled zaujme rozměrný, téměř tři metry dlouhý obraz Poslední večeře, který je fragmentem monumentálního oltáře z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Představena jsou nejen malířská a sochařská díla, ale i výtvory uměleckého řemesla, zejména pak liturgické nádoby z drahých kovů (kalichy, ciboria, monstrance). Výstava, jejíž těžiště spočívá v exponátech z období pozdního středověku, je doplněna i několika vybranými díly od baroka až po 20. století.

Celá expozice je rozdělena do čtyř tematických okruhů. Předmětem prvního oddílu je samotná mše, tedy rituál, při němž podle ustanovení Ježíše mají lidé na jeho památku jíst chléb, který je jeho tělem, a pít víno, které je jeho krví. Vedle zobrazení Večeře páně, zahrnuje díla s námětem eucharistického stolu i liturgické náčiní k vysluhování mešní oběti.

Druhý okruh je zasvěcen eucharistickým alegoriím a zázrakům. Eucharistické alegorie představují jeden ze způsobů, jak názorně představit oficiální učení církve. Víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii posilovalo šíření legend o eucharistických zázracích.

Třetí část - Příběh Kristových pašijí - připomíná vedle jednotlivých pašijových zastavení také poutě do Svaté země a předměty s nimi spojené. Poslední oddíl nazvaný „Kristovo tělo ve výtvarném umění“ představuje díla s námětem vtělení a oběti Krista (Madona s dítětem, Olivová hora, Ukřižování, Oplakávání, Pieta, Kristus v hrobě, Bolestný Kristus, ale také Zmrtvýchvstalý Kristus).

Strahovský klášter v Praze (15. 3. 2018. – 20. 5. 2018). K výstavě vychází rozměrný katalog.

 

Marek Zágora

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru