knižní novinky detailpraha: věrní přemyslovci a barbarští čechové. česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku (leges)

Praha: Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku (Leges)

Anotace:

Nakladatelství Leges zaměřující se na odbornou právnickou literaturu vydalo publikaci „Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové“ s podtitulem „Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku“ historika Jakuba Razima. Kniha přibližuje poměr středověkých Čech k Říši, jemuž byla a je stále věnována pozornost odborníků, ale jedná se o téma, které má stále co nabídnout.

Autor se snaží ukázat, že stávající diskuze o soužití obou sousedních národů jen velice málo reaguje na posun, kterým prošly společenské vědy na Západě ve druhé polovině minulého století. Proto je cílem jeho monografie zmapovat soužití politických elit, tvořících pouto mezi otonsko-sálskou říší a přemyslovskými državami, v celé jeho právní rozmanitosti. Sledované období vymezuje „temným“ 10. a „renesančním“ 12. stoletím.

Pro nedostatek zpráv domácí provenience, zkoumá vztahy mezi Čechami a Říší na základě zpráv říšských kronikářů a letopisců, zejména pak těch, jejichž díla jsou mezi historiky pokládána za kanonická (např. dílo Widukinda z Corvey, Dětmara z Merseburgu nebo Lamperta z Hersfeldu).

Jakub Razim na základě nového čtení pramenů dokazuje, že česko-říšský prostor nebyl ovládán jen fyzickým násilím a politickým kalkulem, ale že podléhal všeobecně přijímaným regulativům, jež vtiskovaly právní mantinely přeshraničním stykům na nejvyšší úrovni.

 

Marek Zágora

 

Jakub Razim, Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku, Leges, Praha 2017, 416 stran, doporučená cena 520 Kč

 

Obsah:

Úvodem

Zkratky

1. ČECHY A ŘÍŠE

1.1. Mezinárodní právo a vztahy ve středověku

1.2. „Kulturní obrat“ v medievistice

1.3. Čechy a říše v zrcadle středověké historiografie

1.4. Česko-říšský prostor jako badatelský problém

2. WIDUKIND Z CORVEY

2.1. Widukind a jeho dílo

2.2. Ideový koncept Čech a říše

2.2.1. Gentes vicinae et tributariae

2.2.2. Rex -delis et utilis

2.3. Rituální společenství Čech a říše: Přemyslovská deditia

3. DĚTMAR Z MERSEBURGU

3.1. Dětmar a jeho dílo

3.2. Ideový koncept Čech a říše

3.3. Rituální společenství Čech a říše

3.3.1. Gratia regis

3.3.2. Vladivojova investitura roku 1002

3.3.3. Jaromírova investitura roku 1004

3.3.4. Jaromírovo deditio roku 1012

4. ALTAŠSKÝ LETOPIS

4.1. Altašský klášter a jeho letopisná tvorba

4.2. Ideový koncept Čech a říše

4.3. Rituální společenství Čech a říše

4.3.1. Břetislavovo deditio roku 1041

4.3.2. Darovací rituály

4.3.3. Dary a tributy

4.3.4. Diplomatické dary

5. LAMPERT Z HERSFELDU

5.1. Lampert a jeho dílo

5.2. Ideový koncept Čech a říše

5.3. Rituální společenství Čech a říše: Dary za věrnost

6. HILDESHEIMSKÝ LETOPIS

6.1. Hildesheimský klášter a jeho letopisná tvorba

6.2. Ideový koncept Čech a říše

6.3. Rituální společenství Čech a říše: Politické procesy

 

Internet:

https://www.knihyleges.cz/verni-premyslvci-a-barbarstvi-cechove


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru