knižní novinky detailpraha: více krásy a skok vysoký josefa krásy – knihy věnované odkazu kunsthistorika a teoretika umění josefa krásy (artefactum)

Praha: Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy – knihy věnované odkazu kunsthistorika a teoretika umění Josefa Krásy (Artefactum)

Anotace:

Nakladatelství Artefactum vydalo hned dvě knihy, které se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jenž byl jednou z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.

První kniha nazvaná „Více Krásy“ navazuje na akce z roku 2015, který byl v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR vyhlášen „Rokem Josefa Krásy“, konkrétně na výstavu „30 let bez Krásy“ a na sympozium „Více Krásy”. Témata, na něž výstava upozornila, a příspěvky přednesené na sympoziu, se staly základem pro texty v tomto svazku. Texty jsou seskupeny do tří samostatných bloků: Krása známý i neznámý, Krása ve vzpomínkách a dokumentech a Krása “znovu objevovaný” v současné medievistice. Autory textů jsou: Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Jan Dienstbier, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Kateřina Kubínová, Lenka Panušková, Jaroslav Pešina, Pavel Spunar, Milada Studničková, Rostislav Švácha, Zuzana Všetečková, Petr Wittlich.

Druhá kniha nazvaná „Skok vysoký Josefa Krásy“ je věnována Krásovým textům teoretickým a historiografickým. Texty jsou rozděleny do dvou oddílů: Doslovy pro nakladatelství Odeon a Nepublikované texty z pozůstalosti. Jejich zhodnocení v souvislostech jak Krásova odborného díla, tak historie oboru dějin umění se ujala editorka v závěrečné stati, nazvané „Krása mezi klasiky“. Název této knihy je mimo jiné metaforou vysoké úrovně Krásova vědeckého díla i jeho lidských vlastností.

(SK)

 

Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.), Více Krásy, Artefactum, Praha 2019, ve skutečnosti 2020, 263 stran (Publikace se prodává společně s knihou Skok vysoký Josefa Krásy)

Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy, Artefactum, Praha 2019, ve skutečnosti 2020, 151 stran (Publikace se prodává společně s knihou Více Krásy)

Doporučená prodejní cena 520 Kč

 

Internet:

https://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/#anchor-1601


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru