knižní novinky detailpraha: více krásy a skok vysoký josefa krásy – knihy zasvěcené odkazu kunsthistorika josefa krásy (artefactum)

Praha: Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy – knihy zasvěcené odkazu kunsthistorika Josefa Krásy (Artefactum)

Nakladatelství Artefactum vydalo hned dvě knihy, které se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jenž byl jednou z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.

První kniha nazvaná „Více Krásy“ navazuje na akce z roku 2015, který byl v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR vyhlášen „Rokem Josefa Krásy“, konkrétně na výstavu „30 let bez Krásy“ a na sympozium „Více Krásy”. Témata, na něž výstava upozornila, a příspěvky přednesené na sympoziu, se staly základem pro texty v tomto svazku. Texty jsou seskupeny do tří samostatných bloků: Krása známý i neznámý, Krása ve vzpomínkách a dokumentech a Krása “znovu objevovaný” v současné medievistice.

Příspěvky první části představují především méně známého Josefa Krásu, jenž se zajímal nejen o středověké umění, ale i o umění současné, moderní. O jeho zájmu o výtvarná díla z různých období svědčí zejména jeho „dojmovníky“, do nichž si slovem i kresbou zaznamenával své dojmy ze studijních a pracovních cest. Do současnosti se tak dochoval velký soubor pozoruhodných kreseb, které o jejich autorovi mnohé vypovídají. Navíc mají co nabídnout i současným badatelům.

Následující oddíl představuje Krásu jako výraznou osobnost oboru dějin umění ve světle archivních dokumentů a vzpomínek jeho kolegů a dalších pamětníků.

Třetí část pak nejprve přináší nekrolog z pera Jaroslava Pešiny, který vyšel v roce 1986 v časopise Umění. Poté následují příspěvky, které vycházejí z hlavních oblastí Krásova badatelského zájmu (zlatnictví, výzdoba rukopisů Václava IV., astrologické rukopisy, gotická nástěnná malba, zelené světnice a obrazoborectví). I když je již řada Krásových poznatků překonána, stále je jeho dílo velice inspirující a je nutné uznat, že v mnoha ohledech ukázal či alespoň naznačil dalším badatelům ten správný směr.

Všechny texty jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem. Nejobjevnější jsou pak zejména reprodukované kresby z jeho „dojmovníků“.

Druhá kniha nazvaná „Skok vysoký Josefa Krásy“ je věnována Krásovým textům teoretickým a historiografickým. Texty jsou rozděleny do dvou oddílů: Doslovy pro nakladatelství Odeon a Nepublikované texty z pozůstalosti.

Krása napsal v letech 1980 až 1985 čtyři zásadní doslovy (ke knihám V. Kramáře, E. Panofského, E. H. Gombricha a L. F. Žegina) pro nakladatelství Odeon, v němž vyšly i jeho stěžejní práce s monografií „Rukopisy Václava IV.“ v čele. Z nepublikovaných textů (přednášky, studie) pak bylo vybráno pět, které vznikly převážně v 70. let 20. století. Jejich zhodnocení v souvislostech jak Krásova odborného díla, tak historie oboru dějin umění se ujala editorka Tereza Johanidesová v závěrečném textu „Krása mezi klasiky“.

Oba svazky věnované dílu a odkazu Josefa Krásy jsou skutečným holdem tomuto kunsthistorikovi a teoretikovi umění, od jehož smrti letos uplynulo již pětatřicet let.

 

Marek Zágora

 

Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.), Více Krásy, Artefactum, Praha 2019, ve skutečnosti 2020, 263 stran (Publikace se prodává společně s knihou Skok vysoký Josefa Krásy)

Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy, Artefactum, Praha 2019, ve skutečnosti 2020, 151 stran (Publikace se prodává společně s knihou Více Krásy)

Doporučená prodejní cena 520 Kč

 

Obsah knihy Více Krásy:

Úvodem

KRÁSA ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

Petr Wittlich, Josef Krása – profil badatele

Lenka Bydžovská, „Prožitek nového, živého umění“. Moderní inspirace Josefa Krásy

Beket Bukovinská – Lubomír Konečný, Kreslící historik umění

 

KRÁSA VE VZPOMÍNKÁCH A DOKUMENTECH

Pavel Spunar, Krása a věž

Klára Benešovská, Neviditelné boje a zápasy Josefa Krásy

Ivo Hlobil, Josef Krása a Ústav teorie a dějin umění za vrcholící normalizace

Beket Bukovinská, Dovětek k létům normalizace

Rostislav Švácha, Krása v Odeonu

Josef Krása a české dějiny umění. Diskuse s kolegy a pamětníky

 

KRÁSA „ZNOVU OBJEVOVANÝ“ V SOUČASNÉ MEDIEVISTICE

Jaroslav Pešina, Za Josefem Krásou (1933–1985)

Klára Benešovská, Vnímání krásy – překračování hranic

Milada Studničková, Interpretace bordurové výzdoby rukopisů Václava IV.

Kateřina Kubínová, Frana illuminator noster fidelis dilectus. K životu jednoho iluminátora

Lenka Panušková, Astrologické rukopisy a Strahovský hvězdný atlas

Zuzana Všetečková, Hesla napsaná pro nerealizovaný korpus Gotická nástěnná malba v českých zemích II. (1350–1420)

Jan Dienstbier, Zelené světnice a výtvarná kultura doby Václava IV.

Jan Chlíbec, Krása a její destrukce. Josef Krása a husitské obrazoborectví

 

Obsah knih Skok vysoký Josefa Krásy:

Petr Wittlich, Krásův kánon

I. DOSLOVY PRO NAKLADATELSTVÍ ODEON

Dílo Vincence Kramáře v českých dějinách umění

Erwin Panofsky a jeho uměleckohistorická metoda

Ernst H. Gombrich a dnešní dějiny umění

Doslov ke knize Lva Fjodoroviče Žegina Jazyk malířského díla

 

II. NEPUBLIKOVANÉ TEXTY Z POZŮSTALOSTI

Jacob Burckhardt a kulturní historie

Poznámky k dílu Konráda Burdacha

Karel Chytil

Historismus

Některá kritéria interpretace

 

Tereza Johanidesová, Krása mezi klasiky

 

Internet:

https://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/#anchor-1601


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru