knižní novinky detailpraha: vnímavý pozorovatel – výbor z díla profesora jana klápště (nln)

Praha: Vnímavý pozorovatel – výbor z díla profesora Jana Klápště (NLN)

Anotace:

Pod názvem „Vnímavý pozorovatel“ vyšel v Nakladatelství Lidové noviny reprezentativní výbor studií významného archeologa a historika, profesora Jana Klápště, který nedávno oslavil významné životní jubileum.

Editoři - Ludmila Luňáková, Martin Wihoda a Josef Žemlička – vybrali po celkem nelehkém rozhodování nejvýstižnější texty, které charakterizují jeho inspirativní dílo, které již desítky let oživuje naše průhledy do světa středověku. U rodáka z Českého ráje začali v kraji pod Troskami. Paleta je ale mnohem barvitější a zavádí nás do středověkého města, vesnice i na panská sídla, z Mostecka na Černokostelecko nebo nazpět do Pojizeří a na hrady pyšných Markvarticů. (SK)

 

Jan Klápště, Vnímavý pozorovatel. Výbor z díla, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 324 stran, doporučená cena 349 Kč

 

Obsah:

Slovo úvodem

I. NÁVRATY DOMŮ

Počátky Markvarticů a jejich sídelní souvislosti v Pojizeří

Josef Pekař

Josef Vítězslav Šimák

Jiná kniha o Kosti. Faktografie a úvahy Karla Knopa

II. OTAZNÍKY NAD POZNÁNÍM

Černokostelecko jako kolonizační oblast

Dva pohledy na počátku hradu Riesenburka

Urbanizace střední Evropy jako archeologický problém

Dějepis a archeologie. Příbuzenství jak se patří

Středověká archeologie „interetnických vztahů“ aneb otazníky kolem jednoho tématu

Zpráva o středověké kolonizaci pod Soími horami

Boemia plena est ecclesiis et religione divina

O rané šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu

III. ZMIZELÁ KRAJINA A JEJÍ PŘÍBĚHY

Raně středověké Mostecko a síť dálkových cest

Libkovice včera, dnes – a zítra?

Most, město bez mostu

Bedřichův Světec – šlechtické sídlo z 13. století

Město nevydolované z paměti. Nad knihou Most do budoucnosti

IV. DEN VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ

K interpretačním souvislostem středověké reliéfní destičky z Litoměřic

Historie vyšitá vítězi od Hastingsu

Románská čelenka z Českých Budějovic

Příspěvek k archeologickému poznání úlohy mince v přemyslovských Čechách

Láska, marnivost, či láska marnivá?

Aquamanilia – otazníky kolem jednoho artefaktu

V. OTCOVÉ ZAKLADATELÉ

Rudolf Turek

František Graus a archeologie

Jindřich Tomas

Mírný muž v normalizačním bezčasí

Historiografie podobenstvím života. Antologie textů Jaroslava Marka

Karol Modzelewski, Zaženeme dějin klisny!

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/vnimavy-pozorovatel-vybor-z-dila/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru